Samarbejde med borgere forekommer oftere i serviceinnovationer

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med borgere om serviceinnovation, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med borgere om innovation, der ikke inkluderer serviceinnovation. Innovationer, hvor serviceinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som serviceinnovation. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet med borgere er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.