LAV NYE SERVICES

31 %
af offentlige arbejdspladser har indført nye eller forbedrede services.

Åben illustration LAV NYE SERVICES Download illustration

Serviceinnovation indgår i tre ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser, hvor ofte serviceinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser" eller har valgt serviceinnovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, proces- og organisatorisk innovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Serviceinnovation indgår i tre ud af ti offentlige innovationer" Download illustration

Samarbejde med borgere forekommer oftere i serviceinnovationer

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med borgere om serviceinnovation, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med borgere om innovation, der ikke inkluderer serviceinnovation. Innovationer, hvor serviceinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som serviceinnovation. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet med borgere er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Samarbejde med borgere forekommer oftere i serviceinnovationer" Download illustration

Case

Skat sparer danskerne for ærgrelser over restskat

Ved hjælp af tjenesten ‘Skat i balance’ har SKAT siden 2013 hjulpet over en million danskere til at ramme plet med forskudsopgørelsen. Det har betydet et fald i danskernes restskat på 1,7 milliarder kr., og samtidig forventes der et ekstra provenu til statskassen på ca. 100 mio. kr. om året i skattekroner, der ellers ikke ville kunne inddrives.

Læs hele casen her

"Offentlige beslutningstagere, der ønsker sig borgernes aktive deltagelse i langvarige og bæredygtige serviceløsninger, bør have langt mere fokus på processen end på mål og resultater. Man skal facilitere fælles læringsprocesser, der kan rumme mange forskellige borgere og aktørers mål, værdier, motivationer og bidrag. Det kræver, at man evner at holde processerne åbne for alle, der ønsker at bidrage. Det er ressourcekrævende. Og forudsætter en faciliterende og understøttende ledelsesstil, som kan rumme mange mål. Men man får mest merværdi, når nye formål og mål skabes sammen. Og når man evner at rumme den kompleksitet og læring, der opstår, når der er mange mål og værdier på spil!"

Åben citat fra Helle Hygum Espersen, chefanalytiker, VIVE

Helle Hygum Espersen, chefanalytiker, VIVE

Kontakt: 40 50 56 74
hees@vive.dk

Besøg også...

Find flere gode eksempler i CO-PI's casesamling

Serviceinnovationer, medarbejderdrevne innovationer, innovationer skabt i samarbejde: Lad dig inspirere af mere end 60 gode eksempler på offentlig innovation fra hele landet.

Gå til side