Internationale innovationsbarometre

Innovationsbarometeret har bredt sig ud over Danmarks grænser.

Med inspiration i det danske Innovationsbarometer, har en række lande udført lignende undersøgelser. Det gælder blandt andet de nordiske lande Norge, Sverige, Finland og Island.

På innovationbarometer.org sammenlignes resultaterne fra de nordiske lande.

I 2021 udgav CO-PI Copenhagen Manual – en brugerorienteret guide og ny international standard for måling og udvikling af innovation i den offentlige sektor baseret på det danske Innovationsbarometer.

Den blev skabt i samarbejde med organisationer i lande, der allerede har kopieret det danske Innovationsbarometer samt organisationer fra en lang række andre lande. Se mere om arbejdet og download manualen på Copenhagens Manuals hjemmeside innovationbarometer.org.

Til innovationbarometer.org    Til Innovationsbarometerets forside