HØST BORGERNES IDEER

57 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med borgerne.

Åben illustration HØST BORGERNES IDEER Download illustration

Borgerne spiller en positiv rolle i over halvdelen af de offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor borgerne spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for borgerne i mindst ét af tre spørgsmål: Om borgerne har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om borgerne i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med borgerne om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 57 %, fordi borgerne kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Borgerne spiller en positiv rolle i over halvdelen af de offentlige innovationer" Download illustration

Der skabes mange typer værdi når borgerne spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når borgerne spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når borgerne spiller en positiv rolle. Der ses ikke en statistisk signifikant forskel på de øvrige værdier ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der skabes mange typer værdi når borgerne spiller en positiv rolle i offentlig innovation" Download illustration

Case

Frivillige borgere kører delebus og hjælper de lokale

En delebus kørt af frivillige borgere har skabt bedre og billigere kollektiv trafik og større mulighed for at komme rundt. Vordingborg Kommune stiller delebussen, der også er blevet et nyt socialt samlingspunkt, til rådighed.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Skab åbne processer og sørg for at have klare rammer

Helle Hygum Espersen og Linda Lundgaard Andersen er henholdsvis seniorprojektleder i VIVE og professor i Center for Social Entreprenørskab ved RUC. Begge interesserer sig for og forsker i den offentlige sektors samarbejde med civilsamfundet, herunder samskabelse, samproduktion, socialt entreprenørskab, borgerinddragelse og frivillighed. Læs ekspertens råd

Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Procentandelene for internt og for eksternt samarbejde medregner ikke de arbejdspladser, der har samarbejdet både internt og eksternt. Internt samarbejde dækker over arbejdspladser, der har samarbejdet med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde dækker over de arbejdspladser, der har samarbejdet men mindst én ekstern samarbejdspartner, fx offentlige arbejdsplader uden for egen kommune/region/ministerområde, borgere eller private virksomheder. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde" Download illustration

Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation

Figuren viser hvilke eksterne samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de arbejdspladser, der kun har samarbejdet internt eller slet ikke samarbejdet om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation " Download illustration

Case

Frivilligt netværk hjælper ledige i job

Ledige med Drive er et frivilligt netværk, hvor ledige hjælper hinanden tilbage i job. Idéen kom fra en borger, der selv mistede sit arbejde. De ledige med drive er en del af kulturhuset INSP!. Netværket samarbejder med virksomheder, fagforeninger, a-kasser og jobcenteret, men bestemmer selv alle aktiviteter.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er CO-PI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Mål kvaliteten af din samskabende innovation med SAMSON

Den norske pendant til Kommunernes Landsforening, KS, har udviklet værktøjet SAMSON, der både kan måle kvaliteten og identificere profilen af en samskabende innovation. Læs mere