HENT INSPIRATION I UDLANDET

5 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med udlandet

Åben illustration HENT INSPIRATION I UDLANDET Download illustration

Udlandet spiller en positiv rolle i 5 procent af offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor udlandet spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for udlandet i mindst ét af tre spørgsmål: Om udlandet har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om der er samarbejdet med udlandet om den seneste innovation og om udenlandske kilder har medfinansieret den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 5 %, fordi udlandet kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Udlandet spiller en positiv rolle i 5 procent af offentlige innovationer" Download illustration

Der skabes mange typer værdi når udlandet spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når udlandet spiller en positiv rolle for innovationen. Værdien politiske mål opnås signifikant oftere, når udlandet spiller en positiv rolle for innovationen, mens værdien medarbejdertilfredshed signifikant sjældnere opnås. Der ses ikke en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, effektivitet og borgerinddragelse ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der skabes mange typer værdi når udlandet spiller en positiv rolle i offentlig innovation" Download illustration

Case

Dynamiske ruderanlæg skaber bedre plads på vejene

En helt ny type vejanlæg har sikret bedre kapacitet og reduceret kødannelsen i et tilslutningsanlæg og på en motorvejsstrækning syd for Odense. Vejdirektoratet har udviklet og tilpasset anlægget, der bl.a. gør det hurtigere og mere sikkert at komme frem, med inspiration fra og i samarbejde med amerikanske vejmyndigheder.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Vær bevidst om forskelle – og hav en åben dialog

Poul Erik Lauridsen er direktør i Gate 21. Gate 21 er en partnerorganisation, der driver innovationsprojekter for at skabe vækst i Greater Copenhagen ved at fremme den grønne omstilling. En voksende andel af projekterne er EU-finansierede og går på tværs af Øresund, heriblandt Lighting Metropolis, der er et samarbejde om udvikling af intelligente lysløsninger. Læs ekspertens råd

Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Procentandelene for internt og for eksternt samarbejde medregner ikke de arbejdspladser, der har samarbejdet både internt og eksternt. Internt samarbejde dækker over arbejdspladser, der har samarbejdet med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde dækker over de arbejdspladser, der har samarbejdet men mindst én ekstern samarbejdspartner, fx offentlige arbejdsplader uden for egen kommune/region/ministerområde, borgere eller private virksomheder. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde" Download illustration

Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation

Figuren viser hvilke eksterne samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de arbejdspladser, der kun har samarbejdet internt eller slet ikke samarbejdet om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation " Download illustration

Case

Herning viser vejen til en bedre børn- og ungeindsats

Med udsigt til besparelser valgte Herning Kommune at investere i indsatsen over for udsatte børn og unge. I tre distrikter indførte kommunen en ny model efter svensk inspiration, der fokuserer på forebyggelse og barnets ret til en så ‘normal’ opvækst som muligt. Det bragte antallet af anbringelser ned med 15 pct. og gav et fald i udgifter på 6 mio. kr.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er CO-PI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Find det rette innovationsværktøj

Værktøjsnavigatøren, udviklet af OPSI, giver adgang til hundredvis af frit tilgængelige innovationsværktøjer, udviklet og brugt af innovatører i offentlige, private, akademiske og non-profit-sektorer i OECD-landene. Læs mere
Besøg også...

Download udgivelsen: MEASURING NEW NORDIC SOLUTIONS

Den offentlige sektor er innovativ – ikke kun i Danmark, men også i de andre nordiske lande. I denne udgivelse præsenteres nøgletal om offentlig innovation i alle de nordiske lande for første gang samlet.

Gå til side