Begrænset økonomi spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor begrænset økonomi spille en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for begrænset økonomi i mindst ét af to spørgsmål: Om økonomisk pres har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om begrænset økonomi i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 26 %, fordi begrænset økonomi kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.