Nye innovationer er ofte finansieret af kilder uden for arbejdspladsens eget budget

Figuren viser finansieringskilder uden for arbejdspladsens eget budget for innovationer, der er den første af sin slags, inspireret af andre løsninger, men tilpasset og i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Bemærk at innovationer kan være finansieret af både centrale midler i egen organisation og finansieringskilder uden for egen organisation. Forskellen inden for hver af de to overordnede finansieringskilder er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren viser ikke finansieringskilder for de arbejdspladser, der har svaret "Ved ikke" til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.704.