Arbejdspladsens eget budget medfinansierer mere end halvdelen af offentlige innovationer

Figuren viser, hvordan arbejdspladsens seneste innovation er finansieret. Figuren bygger på spørgsmålet: "Hvordan er den seneste innovation finansieret?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de 2 %, der har svaret "Ved ikke". Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.