Halvdelen af de innovationer, der indeholder ny teknologi, er en helt ny tilgang for arbejdspladsen

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis – alt efter om innovationen bygger på ny eller kendt teknologi. Ikke-teknologiske innovationer inkluderer her de arbejdspladser, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet om teknologi. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken beskrivelse passer bedst på, hvor tæt den seneste innovation er på jeres tidligere praksis?” med svarmulighederne ”Videreudvikling af vores tidligere praksis”, ”Helt ny tilgang, som bryder med vores tidligere praksis” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.