Tre ud af ti innovationer er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken beskrivelse passer bedst på, hvor tæt den seneste innovation er på jeres tidligere praksis?” med svarmulighederne ”Videreudvikling af vores tidligere praksis”, ”Helt ny tilgang, som bryder med vores tidligere praksis” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 10 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.