GØR NOGET HELT NYT

31 %
af offentlige innovationer er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis.

Åben illustration GØR NOGET HELT NYT Download illustration

Tre ud af ti innovationer er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken beskrivelse passer bedst på, hvor tæt den seneste innovation er på jeres tidligere praksis?” med svarmulighederne ”Videreudvikling af vores tidligere praksis”, ”Helt ny tilgang, som bryder med vores tidligere praksis” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 10 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Tre ud af ti innovationer er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis" Download illustration

Halvdelen af de innovationer, der indeholder ny teknologi, er en helt ny tilgang for arbejdspladsen

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en helt ny tilgang, der bryder med arbejdspladsens tidligere praksis – alt efter om innovationen bygger på ny eller kendt teknologi. Ikke-teknologiske innovationer inkluderer her de arbejdspladser, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet om teknologi. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken beskrivelse passer bedst på, hvor tæt den seneste innovation er på jeres tidligere praksis?” med svarmulighederne ”Videreudvikling af vores tidligere praksis”, ”Helt ny tilgang, som bryder med vores tidligere praksis” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Halvdelen af de innovationer, der indeholder ny teknologi, er en helt ny tilgang for arbejdspladsen" Download illustration

Case

Ny by bruger regnvand til toiletskyl og tøjvask

Grundvandsressourcerne er nogle steder i Danmark knappe, og der er brug for nye metoder til at spare på grundvandet. I Nye - en ny bæredygtig by ved Aarhus - har man i et offentligt-privat samarbejde udviklet en løsning, der sparer 40 procent af grundvandet ved at udnytte regnvand og drænvand i området.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: SØGES: RADIKALE LØSNINGER

Radikal innovation kræver ledelse. Uden en dedikeret topledelse sker det ikke. I denne udgivelse tages temperaturen på offentlige toplederes innovationsdagsorden.

Gå til side

Case

Ny behandling giver bedre søvn uden medicin

Borgere med psykiatriske lidelser oplever ofte søvnproblemer, hvilket kan forværre lidelsen. Psykiatriens Hus har gennem en evidensbaseret metode udviklet et nyt non-farmakologisk søvnbehandlingstilbud til borgere med psykiatriske lidelser og søvnproblemer. Forløbet reducerer søvnproblemer signifikant og sætter fokus på vigtigheden af søvnbehandling i sundhedsvæsenet.

Læs hele casen her