Faglige relationer eller netværk er den vigtigste delingskanal for innovationer, der er forsøgt delt, så andre kan genbruge dem

Figuren viser, gennem hvilke kanaler arbejdspladser har forsøgt at dele deres seneste innovation, så andre kan genbruge løsningen. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af delingskanalerne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Gennem hvilke kanaler har I forsøgt at sprede den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har forsøgt at dele deres seneste innovation, så andre kan genbruge løsningen. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 12 %, der har svaret ”Andet” eller ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=950.