De første offentlige innovationer af sin slags er oftest forsøgt delt med andre

Figuren viser, hvor ofte innovationer er forsøgt delt, når de er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset og i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Den samlede forskel på hvor ofte innovationer er forsøgt delt, er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren viser ikke hvor ofte innovationer er delt, når arbejdspladsen har svaret ”Ved ikke” til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.704.