Knap tre ud af fire offentlige innovationer er inspireret af andre eller kopieret

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andre løsninger. Figuren bygger på spørgsmålet ”For den seneste innovation var...” med svarkategorierne ”jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)”, ”innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads”, ”innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren medtager ikke de 10 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.