Produktinnovation skabes dobbelt så ofte i samarbejde med private virksomheder

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder om produktinnovation, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder om innovation, der ikke inkluderer produktinnovation. Innovationer, hvor produktinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som produktinnovation. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.