GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE

26 %
af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder