GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE

26 %
af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder

Åben illustration GÅ SAMMEN MED VIRKSOMHEDERNE Download illustration

Private virksomheder spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor private virksomheder spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for private virksomheder i mindst ét af tre spørgsmål: Om private virksomheder har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om private virksomheder i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med private virksomheder om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 26 %, fordi private virksomheder kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Private virksomheder spiller en positiv rolle i en ud af fire offentlige innovationer" Download illustration

Der skabes mange typer værdi, når private virksomheder spiller en positiv rolle

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når private virksomheder spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne effektivitet og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når private virksomheder spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, medarbejdertilfredshed og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der skabes mange typer værdi, når private virksomheder spiller en positiv rolle" Download illustration

Case

Selvkørende robotter dræber bakterier og vira

Selvkørende desinfektionsrobotter uskadeliggør 99,99 procent af alle bakterier og mikroorganismer på en patientstue på blot 10 minutter ved hjælp af ultraviolet lys. Det mindsker risikoen for, at sygdomme overføres til patienter eller personale. UVD-robotterne redder liv og reducere omkostninger i sundhedsvæsnet. Udviklet i samarbejde mellem danske hospitaler og virksomheden Blue Ocean Robotics.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Lad OPI være en gevinst – for både det offentlige og det private

Christian Graversen er administrerende direktør hos Welfare Tech. Welfare Tech er en markedsdreven klynge for sundhed og velfærdsteknologi i Danmark, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Uddannet som cand.merc. og har solid erfaring fra flere private virksomheder, særligt inden for it, salg og kunderelationer. Læs ekspertens råd

Private virksomheder er blandt de foretrukne samarbejdspartnere i innovationsarbejdet

Figuren viser hvilke eksterne samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de arbejdspladser, der kun har samarbejdet internt eller slet ikke samarbejdet om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Private virksomheder er blandt de foretrukne samarbejdspartnere i innovationsarbejdet" Download illustration

Produktinnovation skabes dobbelt så ofte i samarbejde med private virksomheder

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder om produktinnovation, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder om innovation, der ikke inkluderer produktinnovation. Innovationer, hvor produktinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som produktinnovation. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Produktinnovation skabes dobbelt så ofte i samarbejde med private virksomheder" Download illustration

Case

Kommunale medarbejdere i genbrugstøj gavner bæredygtigheden

Ny kontrakt om arbejdstøj til medarbejdere i hjemmepleje, plejecentre, køkkener/kantiner, sundhedscenter mv. i Høje-Taastrup Kommune sikrer leverance af genbrugstøj til 100 medarbejdere - eller cirka hver 10. medarbejder. Kontrakten med DFD (De Forenede Dampvaskerier) bidrager til kommunens arbejde for bæredygtighed, herunder en strategi om bæredygtige indkøb, og samtidig sparer kommunen penge på indkøb af arbejdstøj.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: LØS PROBLEMET SAMMEN

Innovationsaktviteten i den offentlige sektor er høj. En vigtig årsag er, at den offentlige sektor ofte samarbejder med private aktører om innovationerne.

Gå til side

Case

Virksomheder og kommune udvikler fremtidens skoletoilet

Flere virksomheder, en skole og Vesthimmerlands Kommune er gået sammen om at udvikle en ny type skoletoiletter, der bl.a. skal gøre hygiejnen bedre og toiletterne mere brugervenlige. Andelen af elever, der vasker hænder efter at have været på toilettet, er efterfølgende steget fra 26 til 85 procent.

Læs hele casen her

Værktøj

Efterspørg innovation gennem indkøb

Se de fire planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig, der arbejder med innovation i forbindelse med et offentligt indkøb eller udbud. Læs mere