Kopieret innovation hænger sjældnere sammen med arbejdspladsens kerneopgaver

Figuren viser, hvor ofte den seneste innovation hænger sammen med arbejdspladsens nuværende og fremtidige kerneopgaver alt efter om innovationen er den første af sin slags, tilpasset med udgangspunkt i andres løsninger eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hænger den seneste innovation direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver?”. Procentandelene øverst viser den samlede procentandel, der har svaret, at innovationen hænger sammen med enten nuværende eller fremtidige kerneopgaver. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.