Ni ud af ti innovationer hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hænger den seneste innovation direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.