FOKUSER PÅ KERNEOPGAVEN

91 %
af offentlige innovationer hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver