FOKUSER PÅ KERNEOPGAVEN

91 %
af offentlige innovationer hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver

Åben illustration FOKUSER PÅ KERNEOPGAVEN Download illustration

Ni ud af ti innovationer hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hænger den seneste innovation direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Ni ud af ti innovationer hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver" Download illustration

Kopieret innovation hænger sjældnere sammen med arbejdspladsens kerneopgaver

Figuren viser, hvor ofte den seneste innovation hænger sammen med arbejdspladsens nuværende og fremtidige kerneopgaver alt efter om innovationen er den første af sin slags, tilpasset med udgangspunkt i andres løsninger eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hænger den seneste innovation direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver?”. Procentandelene øverst viser den samlede procentandel, der har svaret, at innovationen hænger sammen med enten nuværende eller fremtidige kerneopgaver. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Kopieret innovation hænger sjældnere sammen med arbejdspladsens kerneopgaver" Download illustration

Case

Nyt digitalt tilbud giver tryghed til kommende forældre

Fødselsforberedelse som webinar giver gravide mulighed for at få fødselsforberedelse og kontakt til jordemødre i en tid, hvor fysisk fødselsforberedelse er lukket ned grundet COVID-19. Projektet er en stor succes, og webinarformen evalueres meget positivt af både de gravide og de undervisende jordemødre. 71 procent af deltagerne på webinar vil anbefale fødselsforberedelse som webinar til andre.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: Offentlig innovation handler om kerneopgaven

Næsten alle offentlige innovationer har to tæt sammenhængende ting til fælles: Medarbejderne spiller en nøglerolle i at skabe innovationerne, og løsningen af kerneopgaverne er målet for innovationerne. Det handler denne publikation om.

Gå til side

Case

App giver tiden tilbage til patienter og personale

I samarbejde med et konsulenthus og en privat virksomhed har Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital udviklet en ny app, der gør det lettere for patienter at håndtere ventetid. Appen har bl.a. reduceret ventetiden, sikret langt bedre information til patienter og pårørende og sparet afdelingen for over 80 pct. af den tid, den før brugte på for-samtaler.

Læs hele casen her