FIND LØSNINGER MED FONDE

10 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med fonde

Åben illustration FIND LØSNINGER MED FONDE Download illustration
Case

Fonde og kommuner finder nye hjem til hjemløse unge

I et partnerskab mellem kommuner og fonde bliver mellem 10 og 20 procent af boligerne på fondenes private kollegier reserveret til hjemløse unge. Omkring 20 unge har indtil videre fået et sted at bo via ordningen, som i det første år forventes at medføre en samfundsøkonomisk nettogevinst på 106.000 kr. pr. borger i form af sparede udgifter til bl.a. herberger og indsatser til psykiatri og sundhed.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Skab løsninger, der kan kopieres og bruges af andre

Jesper Nygård er administrerende direktør i Realdania og næstformand i Fondenes Videnscenter. Realdania har det byggede miljø som arbejdsfelt og har gennem årene støttet mere end 3.350 projekter over hele landet. Den filantropiske forening har bl.a. fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer i samarbejde med andre aktører. Læs ekspertens råd
Case

Hjemmeside forebygger mistrivsel blandt børn og unge

Mindhelper.dk gør viden om mental sundhed og hjælp til forebyggelse af psykisk mistrivsel lettere tilgængelig for børn og unge. En ekstern evaluering viser, at hjemmesiden allerede inden for det første projektår havde 20 procent flere besøgende end målsat, og at de unge i høj grad vil anbefale siden til en ven. Dertil giver fagpersoner udtryk for, at de oplever siden som relevant og kan anvende den som kommunikativt redskab.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er CO-PI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Få faglig sparring og netværk om fondssamarbejde

Kommunernes Fundraisingnetværk er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med fundraising via EU, nationale eller private fonde. Læs mere