Jesper Nygård:

Skab løsninger, der kan kopieres og bruges af andre

Samarbejde – også når det er svært. Videndeling – i bedste open source-stil. Det er to centrale ingredienser i Realdanias måde at arbejde med problemstillinger på. Det samme gælder en række andre filantropiske foreninger og fonde. For Realdania er det ofte et mål, at vores indsats skal række længere og have større effekt end det konkrete enkeltstående projekt. Vores tilgang og løsninger skal kunne kopieres og bruges af andre. Derfor er det afgørende, at vi har de rigtige parter omkring bordet – både når problemerne skal identificeres, og når løsningerne udvikles. Det er nemlig ofte vores partnere, der skal få løsningerne ud at leve alle de relevante steder.

Landets kommuner er helt centrale i rigtig mange indsatser for at forbedre de fysiske rammer for hverdagen i Danmark. Eksempelvis på skoleområdet, hvor vi samarbejder om at forbedre indeklimaet og sammen med en række kommuner har indrettet skolegårde til mere bevægelse. Kommunerne er også afgørende i vores indsats i tre udsatte boligområder. Men det er vigtigt for os, at alle relevante parter er med. Ikke bare kommuner, boligselskaber og beboere – men også en række mere overordnede aktører i samfundet. På den måde sikrer vi, at vores erfaringer, både de gode og de dårlige, bliver delt på alle niveauer. Om det så er med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune, med vores partnere i den nye innovationshub BLOXHUB, eller med de brancher, som i praksis udvikler løsningerne og skal sende dem ud i Danmark og verden.

Vores erfaring er, at de gode innovative løsninger som oftest bliver skabt i en åben proces og i et samarbejde mellem parter med forskellig indfaldsvinkel. I sidste ende skal løsningerne være så gode, at andre tager dem til sig. Sker det, er tingene lykkedes for os, og vores bidrag til samfundet er blevet større end den enkelte indsats.

 • Hvad får man ud af samarbejdet?

  Når man samarbejder med en filantropisk forening eller en fond får man en partner, der ikke ser på den økonomiske bundlinje, og som kommer med noget kapital, som kan anvendes i et mere innovativt udviklingsøjemed, end offentlige og private penge typisk kan. Til gengæld har vi fokus på den almennyttige bundlinje og på projekter, der skal udvikle, forandre og skabe nye løsninger.

  Ud over økonomi bidrager vi i høj grad også med vores viden og erfaringer fra de mere end 3.000 projekter, vi har været involveret i inden for det byggede miljø. Vi har holdninger til bl.a. arkitektur, byudvikling og processer. Og vi er aktive faglige deltagere i rigtig mange af de indsatser, vi bidrager til. Sådan agerer en række fonde også i dag, og det er vigtigt at vide, inden man indgår et samarbejde.

 • Hvad skal man være opmærksom på?

  Hvis Realdania skal bidrage, skal der være en klar opgave for en filantropisk partner. Det skal være en opgave, som det offentlige eller markedet ikke kan løse selv. Og vi bidrager kun i en kortere periode med udvikling eller igangsætning, hvorefter kommune, stat, erhvervsliv eller andre skal fortsætte opgaven uden os.

  Bæredygtighed er centralt for Realdania. Også i den efterfølgende drift. Derfor er det afgørende, at projektet efterfølgende har en sund økonomi, og at ansøger prioriterer ressourcer til den videre udvikling og evt. skalering. Vi vil gerne have alle relevante parter involveret, fordi det både giver en bedre afdækning af problemerne og mere langtidsholdbare løsninger. Det kan betyde, at vi foreslår nye og flere samarbejdspartnere, og det kan betyde længere processer. Til gengæld tror vi på, at løsningerne bliver bedre.

De gode råd

 • 1
  Overvej, om en filantropisk forening eller fond nu også er den rigtige – eller den eneste – relevante samarbejdspartner. Flere aktører om bordet giver ofte bedre løsninger.
 • 2
  Tag kontakt tidligt – allerede i idéfasen. Få afklaret, om der er noget at samarbejde om. Hvis der er, kan vi ofte lave forarbejdet og udvikle indsatsen sammen.
 • 3
  Kend og respekter vilkår og rammebetingelser hos dine samarbejdspartnere. Der er stor forskel på at være en kommune, en privat virksomhed og en filantropisk forening.
 • 4
  Vær klar til at dele både løsninger og processer med omverdenen i bedste open source-stil. Sådan arbejder mange filantropiske aktører nemlig i dag.
 • 5
  Vær som offentlig instans skarp på dine egne prioriteringer og mål. Det må ikke være muligheden for et filantropisk bidrag, der kommer til at styre retningen.

Vil du vide mere?

Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania 29 69 52 80, jny@realdania.dk