Christian Graversen:

Lad OPI være en gevinst – for både det offentlige og det private

Offentlig-privat samarbejde er fordelagtigt for begge parter og samfundet som helhed. Det offentlige er med til at udvikle løsninger, der taler direkte ned i konkrete behov. Løsninger, som er gennemtestede og kvalificeret af brugerne – og målrettet den kultur og de arbejdsprocesser, som løsningerne skal fungere i. Private virksomheder får indblik i faktiske behov samt adgang til brugere, der kan give dem feedback på deres løsning, så de skaber konkurrencedygtige produkter, der er gennemtestede og kvalificerede.

Offentlig-privat innovation er DNA for erhvervsklyngen Welfare Tech. I Danmark er det primært den offentlige sektor, der tilbyder social- og sundhedsydelser til borgerne. Det giver en dyb indsigt i behovet for innovation. Samtidig er social- og sundhedsydelser den tredjestørste serviceindustri i verden, så det er et attraktivt område for private virksomheder at skabe løsninger til. Når veldefinerede behov blandes med evnen til at skabe løsninger, får vi den vindende cocktail af løsninger, der hjælper borgerne, mens virksomhederne vokser og skaber gode jobs.

Næsten hver tredje offentlige innovation sker i samspil med private virksomheder. Det resulterer typisk i højere effektivitet og større borgerinddragelse. Med to så afgørende effekter for en offentlig forvaltning kan det undre, at private virksomheder ikke inviteres med i væsentligt flere innovationssamarbejder.

For at sikre en smidig opstart og implementering af offentlig-privat innovation findes den nationale hjemmeside opiguide.dk, som har cases til inspiration og værktøjer til at strukturere samarbejdet og indgå aftaler. Her findes også opiguide.dk/markedsplads, som gør det muligt at finde partnere til samarbejdet. God forberedelse og klare aftaler er halvdelen af et godt samarbejde.

 • Hvad får man ud af samarbejdet?

  Private virksomheder er en god samarbejdsmulighed for offentlige parter, fordi de bidrager med et udefra-ind perspektiv og specialiseret viden til de konkrete behov, den offentlige part måtte have.

  Samarbejdet med en ekstern part giver et tiltrængt mandat til at drive forandring og omstilling i organisationen. Dynamikken i innovationssamarbejdet er også en god måde at rykke kulturen i organisationen på, så den er mere åben for forandring. Private virksomheder er med til at finde effektiviseringsmuligheder, som typisk er det, der finansierer investeringen i innovation. Mange private virksomheder ønsker borgerinddragelse, da forståelse af behovet bliver bedre, når borgerne fortæller, om løsningen hjælper dem
  eller ej.

  Gevinsten for private virksomheder er, at de får indblik i faktiske behov samt adgang til brugere, der kan give dem feedback på deres løsning, så de skaber konkurrencedygtige produkter, der er gennemtestede og kvalificerede.

 • Hvad skal man være opmærksom på?

  Offentlig-privat samarbejde kræver viden om best practice, god brug af værktøjer og optimale vilkår for et tæt parløb mellem de private udviklere og de ledere og medarbejdere i det offentlige, som kender til de konkrete udfordringer. Husk, at det kræver tolerance fra både den offentlige og private side, da arbejdsform, mål og værdier er forskellige.

  Omfavn diversiteten, og husk, at den er kerneingrediens i innovation. Hvis tolerancen og rummeligheden er opbrugt, og det stadig er svært, kan det jo være sådan, at behovet ikke var godt nok beskrevet, eller at den bærende idé ikke var skarp nok. Så er det ingen skam
  at trække stikket på samarbejdet og gå hver til sit på en pæn og professionel måde. Vi kan stadig blive bedre til at sige stop. Innovation handler i høj grad om at fejle, lære og komme videre.

De gode råd

 • 1
  Brug god tid på behovsafdækning og markedsafsøgning inden et OPI-samarbejde.
 • 2
  Vær tolerant og omfavn diversiteten som drivkraft for innovation
 • 3
  Husk, at innovation i stor grad handler om at fejle, lære og komme videre. Det er derfor ingen skam at sige stop.
 • 4
  Vær åben. Samarbejdet med en ekstern part giver et tiltrængt mandat til at drive omstilling, og det er en god måde at rykke kulturen i en organisation, så den er mere åben for forandring
 • 5
  Husk, at begge parter får noget ud af et OPI-samarbejde: Private virksomheder kan lære om offentlige behov og beslutningsprocesser, mens det offentlige kan indkøbe og implementere løsninger, de selv har bidraget med viden til at udvikle.

Vil du vide mere?

Christian Gravesen, Welfare Tech,
direktør 12 23 34 45, navnesen@welfare.dk