Der indgår mere end én type innovation i halvdelen af de offentlige innovationer

Figuren viser, hvilke typer innovation, der indgår i den seneste innovation. Søjlen til venstre viser de innovationer, hvor der kun indgår én type innovation, mens søjlen til højre viser de innovationer, hvor der indgår to, tre eller frie typer innovation. Procentandelene øverst viser de samlede andele innovationer, der baserer sig på én hhv. flere typer innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 % grundet afrunding. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.