DEN INNOVATIVE OFFENTLIGE SEKTOR

81 % 
offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019.