DEN INNOVATIVE OFFENTLIGE SEKTOR

81 % 
offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019.

Åben illustration DEN INNOVATIVE OFFENTLIGE SEKTOR Download illustration

81 procent offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i 2018-2019

Figuren viser, om arbejdspladsen har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads i perioden 2018-2019 indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.

Åben illustration "81 procent offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i 2018-2019" Download illustration

En stor del af både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser er innovative

Figuren viser, om kommunale, regionale og statslige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads i perioden 2018-2019 indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.

Åben illustration "En stor del af både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser er innovative" Download illustration

Case

Socialgastronomisk virksomhed leverer god mad og øget livskvalitet

Café Ingeborg løser flere kommunale opgaver på en måde, der giver mening for ældre borgere samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Borgere i beskyttet beskæftigelse bidrager produktivt og indgår i et socialt fællesskab, samtidig med at de laver mad af høj kvalitet til kommunale institutioner og skaber liv på plejecenteret Knud Lavard. Med et sygefravær på 3,2 procent og en elitesmiley lykkes de med to vigtige opgaver.

Læs hele casen her

"Vi har brug for både kontrol og tillid for at løse vores kerneopgaver godt og for at innovere på måden, vi løser dem på. Det afgørende er, at kontrollen designes, så den understøtter innovation fremfor at blive oplevet som en tackling. Når tilliden er høj, gives kompetente medarbejdere spillerum til at udfolde deres faglighed bedst muligt. Hvis tilliden er høj, giver det en god arena for at stille spørgsmål og kaste sine innovationsideer i spil. Ledelsesopgaven bliver at skabe betingelser for sparring og dialog om ideer på tværs af medarbejdergruppe, samarbejdspartnere og borgere. Medarbejderopgaven bliver at indtage mulighedsrummet og opbygge kompetencer til at innovere grænsekrydsende løsninger med aktører både inden for og uden for organisationen."

Åben citat fra Tina Øllgaard Bentzen, forsker på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Erhverv

Tina Øllgaard Bentzen, forsker på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Erhverv

Kontakt: 29 46 95 01
tinaob@ruc.dk

Innovation i den offentlige sektor fører til flere forskellige typer værdi

Figuren viser hvilke typer værdi, den senest indførte innovation har skabt. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Innovation i den offentlige sektor fører til flere forskellige typer værdi" Download illustration

Ni ud af ti innovationer hænger direkte sammen med kerneopgaverne

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation hænger direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hænger den seneste innovation direkte sammen med arbejdspladsens kerneopgaver?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Ni ud af ti innovationer hænger direkte sammen med kerneopgaverne" Download illustration

Case

Nyt digitalt tilbud giver tryghed til kommende forældre

Fødselsforberedelse som webinar giver gravide mulighed for at få fødselsforberedelse og kontakt til jordemødre i en tid, hvor fysisk fødselsforberedelse er lukket ned grundet COVID-19. Projektet er en stor succes, og webinarformen evalueres meget positivt af både de gravide og de undervisende jordemødre. 71 procent af deltagerne på webinar vil anbefale fødselsforberedelse som webinar til andre.

Læs hele casen her

"Vi tager på arbejde om morgenen for at gøre en konkret positiv forskel for borgerene. Om det så er vuggestuebørn eller plejehjemsbeboere. Det er dém vores kerneopgave handler om. Så det er da opmuntrende at få sat tal på, at det netop er kerneopgaven, vi udvikler nye løsninger rundt om. Det er borgerne og medarbejderne, ikke systemerne, som innovationsarbejdet skal handle om."

Åben citat fra Niels Aagesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune og formand for kommunaldirektørforeningen.

Niels Aagesen, kommunaldirektør i Vejle Kommune og formand for kommunaldirektørforeningen.

Kontakt: 20 45 25 33
NINAG@vejle.dk

Case

Nyt moms-overblik giver borgere og virksomheder bedre vejledning

Et dashboard, TAKO Moms, samler alle relevante informationer om virksomheders moms og gør det lettere for telefonagenterne i Skatteforvaltningen at give en præcis vejledning. Det øger kundetilfredsheden og medfører flere rettidige indberetninger af moms. TAKO Moms har ført til en stigning på 8 procent i betalinger til Skattekontoen og på 13 procent i antallet af virksomheder, der efterfølgende har indberettet moms.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: Offentlig innovation handler om kerneopgaven

Næsten alle offentlige innovationer har to tæt sammenhængende ting til fælles: Medarbejderne spiller en nøglerolle i at skabe innovationerne, og løsningen af kerneopgaverne er målet for innovationerne. Det handler denne publikation om.

Gå til side

Værktøj

Hvor innovativ er din arbejdsplads?

Tag Innovationstesten: Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder online besvare Innovationstesten på 10 minutter og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet. Læs mere