DEN INNOVATIVE OFFENTLIGE SEKTOR

81 % 
offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019.

Åben illustration DEN INNOVATIVE OFFENTLIGE SEKTOR Download illustration

81 procent offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i 2018-2019

Figuren viser, om arbejdspladsen har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads i perioden 2018-2019 indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.

Åben illustration "81 procent offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i 2018-2019" Download illustration

Der indgår mere end én type innovation i halvdelen af de offentlige innovationer

Figuren viser, hvilke typer innovation, der indgår i den seneste innovation. Søjlen til venstre viser de innovationer, hvor der kun indgår én type innovation, mens søjlen til højre viser de innovationer, hvor der indgår to, tre eller frie typer innovation. Procentandelene øverst viser de samlede andele innovationer, der baserer sig på én hhv. flere typer innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 % grundet afrunding. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der indgår mere end én type innovation i halvdelen af de offentlige innovationer" Download illustration

Case

Socialgastronomisk virksomhed leverer god mad og øget livskvalitet

Café Ingeborg løser flere kommunale opgaver på en måde, der giver mening for ældre borgere samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Borgere i beskyttet beskæftigelse bidrager produktivt og indgår i et socialt fællesskab, samtidig med at de laver mad af høj kvalitet til kommunale institutioner og skaber liv på plejecenteret Knud Lavard. Med et sygefravær på 3,2 procent og en elitesmiley lykkes de med to vigtige opgaver.

Læs hele casen her

Innovation i den offentlige sektor fører til flere forskellige typer værdi - oftest øget kvalitet

Figuren viser hvilke typer værdi, den senest indførte innovation har skabt. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Innovation i den offentlige sektor fører til flere forskellige typer værdi - oftest øget kvalitet" Download illustration

Ledere og medarbejdere er de hyppigste igangsættere af offentlig innovation

Figuren viser, hvem eller hvad der førte til, at arbejdspladsens seneste innovation blev igangsat. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af igangsætterne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge op til tre svarmuligheder. Figuren viser ikke de 21 %, der har svaret ”Andet” og den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

 

Åben illustration "Ledere og medarbejdere er de hyppigste igangsættere af offentlig innovation" Download illustration

Case

Nyt moms-overblik giver borgere og virksomheder bedre vejledning

Et dashboard, TAKO Moms, samler alle relevante informationer om virksomheders moms og gør det lettere for telefonagenterne i Skatteforvaltningen at give en præcis vejledning. Det øger kundetilfredsheden og medfører flere rettidige indberetninger af moms. TAKO Moms har ført til en stigning på 8 procent i betalinger til Skattekontoen og på 13 procent i antallet af virksomheder, der efterfølgende har indberettet moms.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: Offentlig innovation handler om kerneopgaven

Næsten alle offentlige innovationer har to tæt sammenhængende ting til fælles: Medarbejderne spiller en nøglerolle i at skabe innovationerne, og løsningen af kerneopgaverne er målet for innovationerne. Det handler denne publikation om.

Gå til side

Case

Plastaffald fra hospital bliver til nye møbler

Størstedelen af hospitalernes klimaaftryk kommer fra forbrug og tjenesteydelser, fx gennem de store mængder plastaffald, som hospitalerne producerer. Regionshospitalet Randers har siden 2018 sorteret plast, først fra køkkenerne og rengøringen, nu også delvist fra afdelingerne. Plasten fra køkkenerne er genanvendt hos en lokal virksomhed, hvor der i 2020 blev indkøbt 700 stole produceret af sorteret plast fra hospitalet og Randers Kommune.

Læs hele casen her

Værktøj

Hvor innovativ er din arbejdsplads?

Tag Innovationstesten: Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder online besvare Innovationstesten på 10 minutter og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet. Læs mere