Der samarbejdes ofte med private virksomheder om innovation med ny og kendt teknologi

Figuren viser, hvor ofte offentlige arbejdspladser har samarbejdet med private virksomheder om arbejdspladsens seneste innovation for hhv. innovationer med ny teknologi, innovationer med kun kendt teknologi og ikke-teknologiske innovationer. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.