Innovation inkluderer ofte teknologi, når arbejdspladser er enige i, at de er nysgerrige på teknologiske muligheder

Figuren viser, hvor ofte ny og kendt teknologi indgår i innovation alt efter hvor enig eller uenig man på arbejdspladsen er i udsagnet: ”Vi er er nysgerrige på nye teknologiske muligheder og løsninger”. Søjlen til venstre viser arbejdspladser, der er ”helt enige” i udsagnet, midten de, der er ”delvist enige” og til højre de, der er helt eller delvist uenige eller har svaret ”ved ikke” eller ”ikke relevant”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålet om teknologi er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.