Teknologisk innovation handler oftest om ændret brug af kendt teknologi

Figuren viser, om teknologiske innovationer bygger på ny teknologi eller på væsentlig ændret brug af kendt teknologi. Figuren bygger på spørgsmålet "Er den teknologi, der indgår i innovationen ny for jer og/eller en væsentligt ændret måde at bruge teknologi, som I anvender i forvejen?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har svaret, at innovationen i sig selv er en teknologisk løsning eller at teknologi er en vigtig del af innovationen. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 4 %, der har svaret "Ved ikke". Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=733.