En ud af ti offentlige innovationer er i sig selv en teknologisk løsning

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en teknologisk innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: "I hvilken grad indgår teknologi i den seneste innovation? Tænk både på teknologi som fysiske og digitale løsninger" og viser den samlede andel, der har svaret, at innovationen i sig selv er en teknologisk løsning eller at teknologi er en vigtig del af innovationen. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.