BRUG NY TEKNOLOGI

35 %
af de offentlige innovationer består enten af ny teknologi eller har ny teknologi som en vigtig del.

Åben illustration BRUG NY TEKNOLOGI Download illustration

En ud af ti offentlige innovationer er i sig selv en teknologisk løsning

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en teknologisk innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: "I hvilken grad indgår teknologi i den seneste innovation? Tænk både på teknologi som fysiske og digitale løsninger" og viser den samlede andel, der har svaret, at innovationen i sig selv er en teknologisk løsning eller at teknologi er en vigtig del af innovationen. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "En ud af ti offentlige innovationer er i sig selv en teknologisk løsning" Download illustration

Teknologisk innovation handler oftest om ændret brug af kendt teknologi

Figuren viser, om teknologiske innovationer bygger på ny teknologi eller på væsentlig ændret brug af kendt teknologi. Figuren bygger på spørgsmålet "Er den teknologi, der indgår i innovationen ny for jer og/eller en væsentligt ændret måde at bruge teknologi, som I anvender i forvejen?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har svaret, at innovationen i sig selv er en teknologisk løsning eller at teknologi er en vigtig del af innovationen. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 4 %, der har svaret "Ved ikke". Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=733.

Åben illustration "Teknologisk innovation handler oftest om ændret brug af kendt teknologi" Download illustration

Case

Virtual Reality hjælper unge med social angst

VR-film (Virtual Reality) hjælper sårbare unge tilbage til hverdagen i Silkeborg Kommune. Den virtuelle verden giver mulighed for at træne dagligdagssituationer i trygge omgivelser og er skånsom for unge med angst. Det er samtidig tidsbesparende for medarbejderne, da transporttiden er skåret væk. Fem unge har indtil videre trænet med VR-brillen, hvoraf én nu er helt selvhjulpen og fire er blevet mere selvhjulpne.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: TEKNOLOGI I BORGERENS TJENESTE

Både nye og kendte teknologier spiller en vigtig rolle for innovation i den offentlige sektor.

Gå til side

Innovation inkluderer ofte teknologi, når arbejdspladser er enige i, at de er nysgerrige på teknologiske muligheder

Figuren viser, hvor ofte ny og kendt teknologi indgår i innovation alt efter hvor enig eller uenig man på arbejdspladsen er i udsagnet: ”Vi er er nysgerrige på nye teknologiske muligheder og løsninger”. Søjlen til venstre viser arbejdspladser, der er ”helt enige” i udsagnet, midten de, der er ”delvist enige” og til højre de, der er helt eller delvist uenige eller har svaret ”ved ikke” eller ”ikke relevant”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålet om teknologi er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Innovation inkluderer ofte teknologi, når arbejdspladser er enige i, at de er nysgerrige på teknologiske muligheder" Download illustration

Der samarbejdes ofte med private virksomheder om innovation med ny og kendt teknologi

Figuren viser, hvor ofte offentlige arbejdspladser har samarbejdet med private virksomheder om arbejdspladsens seneste innovation for hhv. innovationer med ny teknologi, innovationer med kun kendt teknologi og ikke-teknologiske innovationer. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der samarbejdes ofte med private virksomheder om innovation med ny og kendt teknologi" Download illustration

Case

"Min hospitalsven Hjulle" hjælper børn med at mestre hospitalssituationer

En iPad på et stativ formet som et dyr med augmented reality-spil, som børn i alderen 1-4 år kan styre på afstand, afleder opmærksomheden fra hospitalssituationer, der kan være forbundet med angst eller smerte. Forældre og sundhedspersonale oplever, at innovationen giver børn en bedre oplevelse og en højere kvalitet i sundhedstilbuddet.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download publikationen: Ledelse af digital innovation

I dag har alle ledere i kommuner og regioner brug for at forstå de muligheder, digital teknologi giver for at understøtte opgaveløsningen.

Gå til side

Case

Sensor forbedrer sundhedspersonalets håndhygiejne

Sensorer på hospitalspersonalets navneskilte og spritdispensere skaber bedre håndhygiejne på landets hospitaler. Systemet 'Sani nudge' opsamler data om hyppigheden af medarbejdernes brug af håndsprit, og målingerne viser, at det har forbedret håndhygiejnen med mere end 100 procent på Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital. Bedre håndhygiejne bidrager til færre hospitalsinfektioner, og dermed kortere patientindlæggelse.

Læs hele casen her

Værktøj

Sæt digital innovation på den fælles dagsorden

Væksthus for Ledelse har i samarbejde med CO-PI udviklet ti nye værktøjer, som kan sætte gang i den nødvendige samtale om, hvordan I vil arbejde videre med digitalisering. Læs mere