BRUG NY TEKNOLOGI

35 %
af de offentlige innovationer består enten af ny teknologi eller har ny teknologi som en vigtig del.

Åben illustration BRUG NY TEKNOLOGI Download illustration

En ud af ti offentlige innovationer er i sig selv en teknologisk løsning

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er en teknologisk innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: "I hvilken grad indgår teknologi i den seneste innovation? Tænk både på teknologi som fysiske og digitale løsninger" og viser den samlede andel, der har svaret, at innovationen i sig selv er en teknologisk løsning eller at teknologi er en vigtig del af innovationen. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "En ud af ti offentlige innovationer er i sig selv en teknologisk løsning" Download illustration

Teknologisk innovation handler oftest om ændret brug af kendt teknologi

Figuren viser, om teknologiske innovationer bygger på ny teknologi eller på væsentlig ændret brug af kendt teknologi. Figuren bygger på spørgsmålet "Er den teknologi, der indgår i innovationen ny for jer og/eller en væsentligt ændret måde at bruge teknologi, som I anvender i forvejen?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har svaret, at innovationen i sig selv er en teknologisk løsning eller at teknologi er en vigtig del af innovationen. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 4 %, der har svaret "Ved ikke". Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=733.

Åben illustration "Teknologisk innovation handler oftest om ændret brug af kendt teknologi" Download illustration

Case

Virtual Reality hjælper unge med social angst

VR-film (Virtual Reality) hjælper sårbare unge tilbage til hverdagen i Silkeborg Kommune. Den virtuelle verden giver mulighed for at træne dagligdagssituationer i trygge omgivelser og er skånsom for unge med angst. Det er samtidig tidsbesparende for medarbejderne, da transporttiden er skåret væk. Fem unge har indtil videre trænet med VR-brillen, hvoraf én nu er helt selvhjulpen og fire er blevet mere selvhjulpne.

Læs hele casen her

"En organisation, der arbejder med innovation ved hjælp af ny teknologi, skal fra starten gøre sig klart, hvorfor man ønsker at arbejde sådan. Ledelsen skal kunne oversætte sin vision, så den giver mening for de medarbejdere, der skal omlægge deres arbejdsgange og blive fortrolige med den ny teknik. Og ligesådan er det vigtigt at oplyse og vejlede på en meningsfuld måde, når borgerne skal modtage offentlige services på en ny måde. Mange hænder skal løfte i flok, hvis innovation ved hjælp af ny teknologi skal skabe reel merværdi."

Åben citat fra Gitte Duelund Jensen, programchef for digitale projekter på social og ældreområdet, KL

Gitte Duelund Jensen, programchef for digitale projekter på social og ældreområdet, KL

Kontakt: 33 70 39 28
gdj@kl.dk

Case

Skat sparer danskerne for ærgrelser over restskat

Ved hjælp af tjenesten ‘Skat i balance’ har SKAT siden 2013 hjulpet over en million danskere til at ramme plet med forskudsopgørelsen. Det har betydet et fald i danskernes restskat på 1,7 milliarder kr., og samtidig forventes der et ekstra provenu til statskassen på ca. 100 mio. kr. om året i skattekroner, der ellers ikke ville kunne inddrives.

Læs hele casen her

"De digitale kommunikationskanaler rummer et stort potentiale for at mobilisere borgerne på nye måder. Borgerne kan bidrage med social kapital i form af viden eller arbejdskraft til et fællesskab eller netværk, hvor de ikke bare får noget igen i forholdet 1:1, men så at sige får hele fællesskabet tilbage. Det kunne eksempelvis være, når forældre får mulighed for digitalt at koordinere transporten til og fra skole, børnehave, legeaftaler eller fritidsaktiviteter."

Åben citat fra Niels Thyge Thygesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.

Niels Thyge Thygesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.

Kontakt: 38 15 35 54
ntt.mpp@cbs.dk

Case

Sensor forbedrer sundhedspersonalets håndhygiejne

Sensorer på hospitalspersonalets navneskilte og spritdispensere skaber bedre håndhygiejne på landets hospitaler. Systemet 'Sani nudge' opsamler data om hyppigheden af medarbejdernes brug af håndsprit, og målingerne viser, at det har forbedret håndhygiejnen med mere end 100 procent på Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital. Bedre håndhygiejne bidrager til færre hospitalsinfektioner, og dermed kortere patientindlæggelse.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download publikationen: Ledelse af digital innovation

I dag har alle ledere i kommuner og regioner brug for at forstå de muligheder, digital teknologi giver for at understøtte opgaveløsningen.

Gå til side