Medarbejderne spiller en positiv rolle i ni ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor medarbejderne spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for medarbejderne i mindst ét af to spørgsmål: Om medarbejderne har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om medarbejderne i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 89 %, fordi medarbejderne kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.