BRUG MEDARBEJDERNES IDEER

87 %
af de offentlige innovationer har medarbejderne i en positiv rolle.

Åben illustration BRUG MEDARBEJDERNES IDEER Download illustration

Medarbejderne spiller en positiv rolle i ni ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor medarbejderne spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for medarbejderne i mindst ét af to spørgsmål: Om medarbejderne har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om medarbejderne i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 89 %, fordi medarbejderne kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Medarbejderne spiller en positiv rolle i ni ud af ti offentlige innovationer" Download illustration

Medarbejderne skaber mange typer værdi i offentlige innovationer

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når medarbejderne spiller en positiv rolle for innovationen. Værdierne kvalitet, medarbejdertilfredshed og borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når medarbejderne spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne effektivitet og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet "Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?". Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Medarbejderne skaber mange typer værdi i offentlige innovationer" Download illustration

Case

I Billund er Park- og Vejmedarbejderne også turistguider

I Billund Kommunes afdeling for Park & Vej har medarbejderne fundet en løsning, som klæder dem bedre på til at tage sig af henvendelser fra forbipasserende borgere og til at hjælpe turister med at finde vej. Dermed yder medarbejderne en service, som kommunen ikke på anden måde ville have ressourcer til at tilbyde.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: Offentlig innovation handler om kerneopgaven

Næsten alle offentlige innovationer har to tæt sammenhængende ting til fælles: Medarbejderne spiller en nøglerolle i at skabe innovationerne, og løsningen af kerneopgaverne er målet for innovationerne. Det handler denne publikation om.

Gå til side

Case

Kommunalt-privat samarbejde skåner kloakker, miljø og pengepung

Sammen med en lokal virksomhed har Ikast-Brande Kommune udviklet et særligt permarør i porøs beton, der tillader vand fra store regnskyl at sive igennem. Det kan lede regnvand væk fra vejbanen og direkte ned i jorden. Opfindelsen gør en ellers dyr udvidelse af kloaknettet mindre presserende og er indtil videre installeret langs fem veje i kommunen.

Læs hele casen her

Værktøj

Kender du innovationstypen?

Hvem er de ledere og medarbejdere, der arbejder med innovation? Arketypekortene hjælper dig med at identificere dem. Læs mere