Hvad er offentlig innovation?

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi.

Innovation i den offentlige sektor kan tage mange former. Innovation er, når offentlige arbejdspladser skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

 • produkter
 • serviceydelser
 • processer og organisationsformer eller
 • måder at kommunikere med omverdenen på.

Fire typer af offentlig innovation

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

Produkter       
Serviceydelser
Organisations-former og processer
Kommunikations-former


Det vigtige – som adskiller en innovation fra en idé – er, at det nye skal være taget i brug og have skabt dokumenteret værdi.

Værdien af offentlig innovation kan have flere former:

 • indfrielse af politiske mål
 • stigende effektivitet
 • højere kvalitet
 • bedre borgerinddragelse
 • øget medarbejdertilfredshed

Offentlig innovation skaber flere former for værdi

Offentlig innovation kan skabe værdi på fem forskellige bundlinjer:

Kvalitet
Effektivitet
Borger-inddragelse
Medarbejder-tilfredshed
Indfrielse af politiske mål

Innovation kan stjæles med stolthed

En offentlig arbejdsplads behøver ikke at opfinde noget unikt for at være innovativ. En innovation skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre.

Man må altså gerne genbruge eller lade sig inspirere.

 • 3 ud af 4 af de offentlige innovationer er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre.
 • Faglige relationer eller netværk er den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi.

→ Vil du dele eller genbruge innovation? Prøv Spredningsguiden

💡 Gode eksempler på offentlig innovation

CO-PI har samlet mange eksempler på offentlig innovation. Både i kommunerne, regionerne og i staten – og på tværs.

Tag et kig på de gode cases og bliv klogere på, hvordan innovative løsninger kan se ud i praksis.

Hvorfor er innovation vigtigt?

Vi står som samfund i de kommende år over for store udfordringer. F.eks. den demografiske udvikling og klimaforandringerne. Derfor er der brug for radikalt nye og bedre løsninger. Det vi kalder radikal innovation.

Men der er også brug for hele tiden i mindre skala at forbedre og udvikle vores velfærdssamfund – den mere inkrementelle innovation – til gavn for os alle.

Begge dele kræver en offentlig sektor, der er i stand til at tænke innovativt og skabe nye, virkningsfulde løsninger. Udfordringerne bliver ikke færre eller mindre. Derfor er offentlig innovation vigtigt.

❓ Hvordan kan du arbejde med innovation?

Innovation er en faglighed med mange tilgange og metoder. Blandt de mest kendte er designtænkning, adfærdsvidenskab og samskabelse.

På denne side kan du blive klogere på de vigtigste innovationstilgange, hvor eksperterne deler deres viden.

CO-PI har også samlet 20 vigtige værktøjer, du skal kende. De kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

På vores side om at arbejde med offentlig innovation kan du også få vores 18 tips til dig, der vil skabe nye og bedre løsninger:

Vores 18 tips til dit innovationsarbejde

Vores 18 tips til dit innovationsarbejde.

Hvor innovative er offentlige arbejdspladser?

Fire ud af fem offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i de seneste to år. Mange arbejdspladser har indført flere nye løsninger i samme periode.

Det viser den officielle statistik over innovation i den offentlige sektor – Innovationsbarometeret – som har CO-PI udgivet i samarbejde med Danmarks Statistik siden 2015.

De tusindvis af innovative løsninger på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet – skoler, biblioteker, sygehuse, jobcentre, politistationer – skaber ofte flere typer af værdi på én gang. F.eks. både højere kvalitet og større borgerinddragelse.

81 procent offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i 2018-2019, viser tal fra Innovationsbarometeret.

81 procent offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i 2018-2019, viser tal fra Innovationsbarometeret.

👫 Innovation skabt i offentlig-privat samarbejde

De store samfundsudfordringer – f.eks. klimakrisen og den demografiske udvikling – kræver innovative løsninger, som skabes i tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Offentlig-privat samarbejde om innovation vil derfor spille en afgørende rolle i de kommende års samfundsudvikling.

Offentlig-privat samarbejde om innovation er fordelagtigt for begge parter og for samfundet, da det åbner et innovationsrum, som ingen af de to sektorer ville kunne skabe alene.

Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed, viser tal fra Innovationsbarometeret.

Med 15.000 offentlige arbejdspladser er det ensbetydende med, at private virksomheder samlet set spiller en positiv rolle i flere tusinde offentlige innovationer. Vil du og din organisation selv i gang?

→ Få viden og værktøjer til offentlig-privat innovationssamarbejde

Hvad betyder innovation egentlig?

Ordet 'innovation' kommer af det latinske innovare, som betyder 'at forny eller ændre'.

Der findes mange definitioner på, hvad innovation er. Oftest omtales innovation som noget helt eller delvist nyt, der omsættes til praksis og skaber værdi. F.eks. ved at løse et problem eller dække et behov.

Innovationer adskiller sig dermed fra rent kreative processer ved at have fokus på output. En god idé er ikke nok – formålet med innovation er at skabe en ny løsning, der gør en (positiv) forskel.


Video: Se definitionen af offentlig innovation.

Hvem bidrager til at skabe innovative løsninger?

Mange aktører spiller en nøglerolle for udviklingen af den offentlige sektor. 

I de seneste to årtier er medarbejdernes bidrag til innovationerne både blevet anerkendt og gjort til en særlig strategisk tilgang til innovationsarbejdet – medarbejderdreven innovation, som det hedder, når medarbejderne bidrager aktivt og systematisk.

Medarbejderne spiller en positiv rolle i 87 procent af de offentlige innovationer – enten ved at igangsætte og/eller fremme innovationerne – viser tal fra Innovationsbarometeret.

Medarbejderne er bestemt ikke de eneste aktører, der bidrager positivt til innovation i den offentlige sektor:

 • 59 procent af de offentlige innovationer spiller politikere eller lovgivning en positiv rolle i.
 • 57 procent af de offentlige innovationer sker i samspil med borgere.
 • 26 procent af af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder.

→ Find selv flere tal og fakta i Innovationsbarometeret

Har du brug for ny viden, hjælp eller sparring?

Du kan altid kontakte os for sparring eller samarbejde om et konkret innovationsprojekt, du/I vil have vores faglige råd om:

-->