Om guiden

Center for Offentlig Innovation har udviklet Spredningsguiden for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres. Spredningsguiden gør det let at overskue en ellers kompleks proces. Guiden hjælper med at skabe et fælles sprog og sikre forventningsafstemning før et samarbejde. Vi bruger både innovations- og projektmodeller i det offentlige. Med Spredningsguiden kan vi gå lige så systematisk til spredning af innovation, som vi gør til udvikling af innovation og til projektstyring.

Spredningsguiden er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte en innovation fra én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs.

Vi får mere for skattekronerne, når offentlige arbejdspladser genbruger hinandens løsninger i stedet for parallelt at udvikle løsninger på de samme problemer. Det er godt for samfundsøkonomien og sund fornuft for den enkelte arbejdsplads. Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekt. Og når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge deres erfaringer med at tilpasse og implementere vores løsninger til at videreudvikle vores egne.

Guiden bygger på forskning, feltstudier og flid.

God arbejdslyst!

Guiden bruger I, når I vil samarbejde om at sprede en innovation fra ét sted til et andet.

Den røde rute er for jer, der vil dele jeres innovation med de andre. Den blå rute er for jer, der vil genbruge innovationen.

Brug værktøjerne sammen. De hjælper jer til at få en struktureret dialog undervejs i de seks faser.

Tjek

Her finder I ud af, om det giver mening at sprede innovationen fra ét sted til et andet

Vi vil dele

Fortæl om innovationen og vis den frem

Find ud af, hvad det vil kræve at dele innovationen

Afklar jeres forventninger til udbytte af samarbejdet

Vi vil genbruge

Se innovationen fungere i praksis

Afklar, om innovationen er relevant at genbruge

Vurdér, hvad det vil kræve at genbruge innovationen

Test

Her prøver I innovationen af i den nye kontekst

Vi vil dele

Del testresultater og viden om målgruppen

Observér den nye test 

Få ny inspiration til at forbedre jeres innovation

Vi vil genbruge

Undersøg, hvad der skal testes

Planlæg og udfør testen

Del indsigter fra fra testen

Find ud af, om noget skal tilpasses eller udvikles

Tilpas

Her bliver innovationen tilpasset den nye kontekst

Vi vil dele

Del jeres viden og netværk

Lær af eventuelle tilpasninger

Fælles værktøj

Genbrug kontakter

Vi vil genbruge

Tilpas eller udvikl det, der mangler

Øv jer i at arbejde med den nye løsning

Fjern

Her fjerner I forhindringer og gamle vaner, som står i vejen for innovationen

Vi vil dele

Fortæl, hvad der var nødvendigt at fjerne for at få den oprindelige innovation til at fungere

Fjern det, der stadig står i vejen

Fælles værktøj

Fjern forhindringer

Vi vil genbruge

Fjern og aflær gamle rutiner, procedurer og andet, som står i vejen for innovationen

Brug

Her tages innovationen i brug det nye sted

Vi vil dele

Stil jeres viden til rådighed

Lær af at se innovationen i brug et nyt sted

Fælles værktøj

Tag løsningen i brug

Vi vil genbruge

Lav en implementeringsplan

Indfør og justér løsningen sammen med brugerne

Evaluér innovationen løbende

Høst

Her gør I op, hvad I har fået ud af spredningen

Vi vil dele

Gør den oprindelige innovation bedre

Fejr gevinsterne med jeres egen organisation 

Vi vil genbruge

Fortæl, hvordan I har brugt den oprindelige innovation

Fejr gevinsterne med jeres egen organisation

Spred den nye innovation til andre

Tillykke! I har nu spredt innovationen.
Husk at prale af hinanden og give innovationen videre til endnu flere.