Sammen om mindre råstofforbrug

En skaleringsproces for innovative offentlige indkøb.

Beskrivelse af udfordringen

Som planmyndighed har Region Sjælland en målsætning om, at sekundære råstoffer såsom genanvendelse af byggematerialer og overskudsjord dækker 20% af Region Sjællands råstofforbrug i 2032.

Råstoffer, som sand, grus og sten, er vigtige for bygge- og infrastrukturprojekter, men det er samtidigt ikke-fornybare og knappe ressourcer. Der er kun sand og grus til få årtiers forbrug, og allerede nu er der mangel på udvalgte råstofkvaliteter. Det er et problem for mange, og kan ikke løses af enkeltaktører.

Derfor tager Region Sjælland nu initiativ til en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb om mindre råstofforbrug i samarbejde med Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Gate 21.

Status og tidslinje

 • Februar 2022:
  Projektorganisering. Region Sjælland, Gate 21 og CO-PI indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.
 • April-maj 2022:
  Offentlige bygherrer inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • Maj 2022:
  Workshop for offentlige bygherrer om behovskortlægning. 

Dokumenter

Invitation til skaleringsprocessen (PDF)

Introduktionsmøde: Oplæg fra parterne (PDF)

Invitation til workshop for offentlige bygherrer (PDF)

Bag indsatsen står

 • Region Sjælland (projektejer): Bidrager som råstofmyndighed men bidrager også med egen bygge- og anlægscase med et mål om 20% mindre råstofforbrug
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede den fællesoffentlige skaleringsproces, som CO-PI står for at etablere som arbejdsmetode i Danmark.
 • Gate 21 (partnerskab for grøn omstilling): Bidrager med projektledelse og erfaring med at lede grønne offentlig-private innovationsprojekter.

Der vil løbende blive inddraget rådgivere, videnspartnere og relevante markedsaktører.

Vil du høre mere, så kontakt:

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Danmark har et væsentligt potentiale for at øge innovationseffekten af de 380 mia. kr., som årligt anvendes til offentlige indkøb, så det i højere grad bidrager til løsning af komplekse samfundsudfordringer. Mens det er let at finde enighed om potentialet, er det sværere at finde praktiske veje til at nå målet.

I en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb arbejder flere offentlige organisationer sammen og er i løbende dialog med markedet. Processen har særligt to afgørende faktorer: volumen blandt indkøbere og skærpet behovsafklaring. Processen samler aktører og skaber synergi og udvikling fra den spæde første fælles nysgerrighed og hele vejen frem til en samlet hensigtserklæring om nye udbudskrav.

Sammen vil aktørerne gennemgå et udviklingsforløb med behovsudforskning, fælles markedsdialog, test og demonstration og fælles hensigtserklæring om nye krav til genanvendelse af råstoffer i bygge- og anlægsprojekter.