Privat aktør

Få viden og hjælp til dit samarbejde med offentlige aktører om innovation.

Offentlig-privat samarbejde om innovation er fordelagtigt for begge parter og for samfundet.

CO-PI arbejder for på at forbedre rammerne for offentlig-privat samarbejde om innovation og indsamler løbende ny viden om emnet.

Brug vores udgivelser og værktøjer til at styrke dit samarbejde med offentlige organisationer.  

Hvorfor er samarbejde med offentlige organisationer en god idé?

  • I får adgang til slutbrugere, der kan give konkret feedback på jeres løsning, og derved øge muligheden for at skabe konkurrencedygtige, kvalificerede og skalerbare produkter og services.
  • I får mulighed for at bidrage til det offentliges forståelse af behov og løsningsmuligheder.
  • Vælger I at indgå i fælles offentlig skalering af indkøb får i tidlig indsigt i det offentlige partnerskabs behov for innovation, hvilket kan styrke udviklingen af nye løsninger målrettet det pågældende marked. Læs mere om denne mulighed nederst på siden. 

Er du interesseret i innovative indkøb?

CO-PI arbejder med fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb på felterne: 

  • bæredygtigt byggeri
  • klima og grøn omstilling
  • samt teknologi, der fremmer velfærd.

I løbet af 2022 begynder vi at invitere til tidlige markedsdialoger på de tre felter, og hertil søger vi private virksomheder. 

Markedsdialog med private virksomheder skal styrke innovation i det offentlige. Private virksomheder inviteres derfor til at bidrage til udforskningen af behovet for et offentligt udbud tidligt i udbudsprocessen. Det foregår blandt andet gennem leverandørkonferencer og bilaterale møder.

Dialog mellem private parter og det offentlige marked skal medvirke til en bedre forståelse af mulighederne for innovation på et område. Det vil med tiden resultere i værdifulde løsninger på samfundets udfordringer.

Som privat leverandør vil du skulle samarbejde med et fællesoffentligt marked, der dækker over flere offentlige indkøbsafdelinger. Formålet med at skalere innovative indkøb er netop at skabe volumen i offentlige udbud og dermed afkast på de investeringer, I lægger i samarbejdet.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at høre mere, så vender vi tilbage hurtigst muligt. 

-->