Medarbejdere

Klik på billederne for at lære CO-PI's medarbejdere bedre at kende.

Pia Gjellerup

Pia Gjellerup
Direktør
61813101 Pia Gjellerup

Pia arbejder blandt andet med: Strategisk arbejde med innovation, ledelse, offentligt-privat samarbejde, nye teknologiske løsninger.

Pia har som leder af CO-PI det overordnede ansvar for alle centerets aktiviteter og deltager i høj grad i den udadvendte virksomhed. Hun har arbejdet med udvikling af vores offentlige sektor fra mange vinkler – politisk, administrativt, fagligt – og med afsæt i såvel den offentlige som den private sektors interesser.

Pia elsker at dele viden om og engagere andre i samarbejder om at udvikle løsninger, så medarbejderne kan yde det bedste og borgerne få det vigtigste.

Hun har svært ved at stå op om morgenen, at gå i seng om aftenen og at tie i mellemtiden. Er opvokset i København. Jurist fra KU 1985, advokat 1990.

Majken Præstbro

Majken Præstbro
Relationschef
61813104 Majken Præstbro

Majken arbejder blandt andet med: Spredning af innovation, innovationsledelse, tværsektorielt samarbejde, digitalisering og implementering.

Majken er ansvarlig for arbejdet med spredning af innovation og innovationsledelse, herunder ledelse af digital innovation. Hun har arbejdet med innovation og digitalisering siden 2002 i private og offentlige organisationer og på tværs. Majken er født i Hjørring og opvokset i Vejle. Hun er Cand.comm. i digital kommunikation fra RUC 2002 og MA i innovationsledelse fra AU/CBS 2012. Majken udlever mest sine musikalske drømme gennem sine børn, men kan finde en sanglinje, der passer på enhver situation.

Ole Bech Lykkebo

Ole Bech Lykkebo
Programchef
61813102 Ole Bech Lykkebo

Ole arbejder blandt andet med: Skalering af offentlige indkøb, Innovationsbarometeret, offentlig-privat innovationssamarbejde, Copenhagen Manual.

Ole er ansvarlig for CO-PI's arbejde med at fremme innovative indkøb, for Innovationsbarometeret og for Copenhagen Manual, hvor aktører fra 20 lande udvikler en ny international standard for innovationsstatistik. Han har arbejdet med innovation, analyser, samarbejdsdrevne projekter og kommunikation i kommuner, interesseorganisationer og i den private sektor. Er entusiastisk tilhænger af at bringe forskellige erfaringsbaggrunde, fagligheder og organisationer sammen for at udvikle nye løsninger. Ole har svært ved at gå forbi store kager og gamle biler. Han er opvokset i Aalborg. Cand.scient.pol. fra AU 2000.

Lene Krogh Jeppesen

Lene Krogh Jeppesen
Chefkonsulent
61813105 Lene Krogh Jeppesen

Lene arbejder blandt andet med: Evaluering af offentlig innovation, politikernes rolle i offentlig innovation, innovationspriserne, ’offentlig innovation bredt’.

Lene er ansvarlig for arbejdet med evaluering af innovation og CO-PI's innovationspriser, og hun vedligeholder samarbejde med nationale nordiske aktører om offentlig innovation. Hun har tidligere arbejdet med innovation, videndeling og sociale medier i SKAT og Københavns Kommunes Socialforvaltning. Lene tror på, at en nysgerrighed overfor og inddragelse af andres perspektiver skaber en bedre offentlig sektor. Hun er opvokset på Als, er en stor yoga-entusiast, hvilket dog holdes i skak af en forkærlighed for høje hæle og rødvin. Lene er uddannet cand.scient.soc. (sociolog) fra KU 2004 og har en systemisk og narrativ konsulentuddannelse. Lene er ansvarlig for arbejdet med evaluering af innovative tiltag og er involveret i mange af CO-PI's andre indsatser.

Rikke Thorlund Haahr

Rikke Thorlund Haahr
Chefkonsulent
20517343 Rikke Thorlund Haahr

Anne Marie Berg

Seniorprojektleder 61812776
Anne Marie Berg
Seniorprojektleder
61812776 Anne Marie Berg

Anne Marie arbejder blandt andet med: Fællesoffentlig skalering af innovative indkøb, offentlig-privat innovationsarbejde, innovative indkøb og finansieringsmodeller.

Anne Marie er involveret i arbejdet med skaleringsprocesser og har særlig fokus på teknologi, der fremmer velfærd. Før Anne Marie kom til CO-PI, har hun arbejdet med innovation og implementering i sundhedsvæsenet i VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi i Region Hovedstaden, med analyse, klynge- og regional udvikling i Copenhagen Capacity og ved Københavns Universitet. Med afsæt i sine erfaringer med at samarbejde med private virksomheder, er Anne Marie optaget af, hvordan det offentlige kan række ud til private virksomheder og de i fællesskab kan øge udbyttet af OPI-samarbejde. Som spejder og tidligere danser er Anne Marie stort foreningsmenneske og elsker at være en del af et team, hvor man løfter i fællesskab. Anne Marie er uddannet cand.scient. geogr. og har ph.d. fra Københavns Universitet.

Lærke Møller Sandsdalen

Seniorprojektleder 61812777
Lærke Møller Sandsdalen
Seniorprojektleder
61812777 Lærke Møller Sandsdalen

Lærke arbejder blandt andet med: Fællesoffentlig skalering af behov og innovative indkøb i den grønne og cirkulære omstilling.

Lærke arbejder for at skalere offentlig efterspørgsel, så den bliver en stærkere drivkraft i den grønne og cirkulære omstilling. Senest har hun været seniorprojektleder i Gate 21 og ledet projekter inden for både vedvarende energi, smarte bygninger og byudvikling samt cirkulær økonomi med fokus på byggeri, plast og tekstiler. Herfra har hun indsigt i mange af de offentlige opgaver, der hver dag løses for at bringe vores samfund i en mere bæredygtig og ressourceeffektiv retning. Lærke er født i Aarhus, vokset op i Norge, uddannet Kaospilot og bor i dag på Amager. Hun elsker taler og fællessang og øver sig med jævne mellemrum i at skelne fugle på afstand.

Johannes Leidesdorff

Seniorprojektleder 20582780
Johannes Leidesdorff
Seniorprojektleder
20582780 Johannes Leidesdorff

Johannes arbejder blandt andet med: Alle faser af offentlig-private samarbejder om innovative indkøb.

Johannes er i fuld gang med at afdække feltet omkring innovative indkøb, især omkring hvordan både offentlige og private virksomheder kan få endnu mere ud af de 380. mia. kr., som den offentlige sektor årligt køber ind for. Johannes har en fortid som linjeofficer i Hæren, og har tidligere arbejdet som konsulent og leder flere steder i Københavns Kommune – ofte med fokus på digitalisering, innovation og organisatorisk implementering. Han holder meget af at udfolde sig kreativt med sin LEGO-samling og er temmelig træt af, at hans børn er blevet så store, at de ikke længere gider være med. Udover diverse militære uddannelser og uddannelser inden for voksenpædagogik, projektledelse, coaching og styring af it-processer, er Johannes også cand.scient.pol fra KU.

 

Niels Jakobsen

Niels Jakobsen
Kreativ partner
61813107 Niels Jakobsen

Niels arbejder blandt andet med: Nye teknologiske løsninger, politikernes rolle i offentlig innovation, sociale investeringer og skaleringsprocesser.   

Niels er involveret i aktiviteter omkring politikernes rolle i offentlig innovation, brænder for at lære mere om sociale investeringer som en vej frem, håndterer ønsker om praktik fra medarbejdere i den offentlige sektor og har et godt øje til teknologiske landvindinger. Han har gennem mange år arbejdet med tværsektoriel innovation i Københavns Kommune med konkrete samarbejder på tværs af to forvaltninger. Niels er cand. mag i samfundsfag og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Opvokset på Als, men Københavner siden årtusindskiftet og har med årene mistet evnen til at tænke uden at tegne samtidig.

Lotte Rømer Grove

Strategisk konsulent 61813108
Lotte Rømer Grove
Strategisk konsulent
61813108 Lotte Rømer Grove

Lotte arbejder blandt andet med: Politikernes rolle i offentlig og offentlig-privat innovation, offentlig-privat innovationssamarbejde, 'offentlig innovation bredt'.

Lotte er ansvarlig for CO-PI’s arbejde med de folkevalgtes ledelse og rolle i offentlig og offentlig-privat innovation. Hun indgår i arbejdet for at fremme organiseringer og partnerskaber og er ofte involveret i arbejdet med at styrke den offentlige sektors innovationskapacitet, fx via innovationspriserne og samarbejde med velfærdsaftalekommuner. Lotte har erfaring med udvikling af den offentlige sektor fra Socialministeriet, konsulenthus og som selvstændig iværksætter i samarbejde med vidensinstitution. Seneste arbejdsplads var Holbæk Kommune, hvor Lotte arbejdede for at styrke vilkårene for offentlig innovation og samskabelse. Lotte har glæde ved at spille andre fri. Det er en sportsskade fra mange år som volleyball-hæver. Hun er vokset op på den jyske hede og er cand.scient.adm fra RUC i 2003.

Julie Munk

Innovationskonsulent 61813109
Julie Munk
Innovationskonsulent
61813109 Julie Munk

Julie arbejder blandt andet med: Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb, grøn omstilling, tværsektoralt samarbejde om radikal innovation og finansiering

Julie arbejder med udviklingen og etableringen af en samarbejdsmetode for skalering af den fælles offentlige efterspørgsel på nye løsninger, der kan styrke og accelerere fx grøn omstilling blandt andet ved at muliggøre systemisk innovation. Julie har arbejdet med OPI og innovationsprocesser og -samarbejde i det offentlige (fx MindLab), private (fx CPH FinTech) i forskningssamarbejde (fx Public-Private Platform). Før Julie kom til CO-PI i 2019, var hun i en årrække senior programleder for en organisation i London hvor hun bidrog til en række internationale innovationssamarbejder. Hun er derfor garant for en del 'Danglish' på kontoret.

Christian Jentzsch

Finansieringsspecialist 61812779
Christian Jentzsch
Finansieringsspecialist
61812779 Christian Jentzsch

Christian arbejder blandt andet med: Tilvejebringelse af finansieringsmekanismer, som kan arbejde ind i risikoaflastning - igennem processtøtte og direkte monetære tilskud, som kan sænke initialomkostningerne i de innovative indkøb.

Christian er ansvarlig for at drive processen omkring at skabe finansieringsmodeller, som vil gøre det attraktivt for den offentlige og private sektor at samarbejde omkring udviklingen og implementeringen af innovative løsninger, på de helt store samfundsudfordringer. Han drømmer om at skabe finansieringsmekanismer, som deler risikoen i udviklingsarbejdet, og som vil skabe mod hos de offentlige ordregivere til at efterspørge løsninger, som kan bidrage til, at innovationsøkosystemet i den private sektor bliver styrket – en win/win med stort potentiale. Det er forfærdeligt at gå igennem en gade, med mange restauranter, med Christian på slæb – alle menukort skal læses, og der kan nemt bruges timer på at studere vinkort. Christian er oprindeligt uddannet erhvervsantropolog (SDU) og har en kandidat indenfor organisatorisk innovation (CBS), samt en HD i Organisation og Ledelse (CBS).

Marie Munch-Andersen

Marie Munch-Andersen
Analyseansvarlig
20527606 Marie Munch-Andersen

Marie arbejder blandt andet med: Innovationsbarometeret, analyse, nye teknologiske løsninger, Copenhagen Manual.

Marie arbejder med Innovationsbarometeret, analyse og evaluering. Hun har arbejdet med analyse, udvikling og evaluering i Københavns Kommune og i Esbjerg Kommune. Elsker at nørde statistik og er allergisk over for dårlige spørgeskemaer (det er en arbejdsskade). Opvokset nord for København. Marie bager store kager, når hun kan finde en undskyldning for det, og har set Formel 1, siden dengang Ferrari stadig vandt mesterskaber. Cand.scient.soc fra KU i 2016.

Julie Lund Christensen

Julie Lund Christensen
Servicedesigner
61715101 Julie Lund Christensen

Paul Sauer Carlsen

Kommunikationsansvarlig 61813103
Paul Sauer Carlsen
Kommunikationsansvarlig
61813103 Paul Sauer Carlsen

Paul arbejder blandt andet med: Kommunikation, presse, web, podcast, sociale medier.

Paul er kommunikations- og presseansvarlig. Han koordinerer den overordnede kommunikationsindsats, er skrivende kraft på udgivelser og indhold til hjemmeside og bl.a. redaktør på nyhedsbrevet og vært for CO-PI's podcast. Han medvirker også til den konkrete udvikling af hjemmeside, nyhedsbrev og øvrige udadvendte profiler, herunder CO-PI's indsats på sociale medier. Paul er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har en baggrund som freelancejournalist, hvor han bl.a. har skrevet for Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og Fagbladet 3F. Han brænder for klar kommunikation, der skaber værdi og forandring. Opvokset i Sønderjylland og vild med ligegyldig paratviden, fodbold og dårlige vittigheder.

Jonathan Storm Simonsen

Kommunikationskonsulent 61812778
Jonathan Storm Simonsen
Kommunikationskonsulent
61812778 Jonathan Storm Simonsen

Jonathan arbejder blandt andet med: Kommunikation, web og sociale medier

Jonathan er kandidat i kommunikation og forvaltning fra Roskilde Universitet og har udviklet hjemmesider og SoMe-strategier for en bred vifte af private virksomheder. Han har tidligere, som en del af partnerskabsorganisationen Gate 21, serviceret offentlige såvel som private partnere med artikler, der satte fokus på innovative grønne projekter i den danske energisektor. Jonathan er lidt af en selvproklameret sprognørd og brænder for at skabe kommunikation, der omsætter tungt og teknisk sprog til inspirerende fortællinger, som rammer lige ned i målgruppen. Når Jonathan ikke er på arbejde, snører han vandrestøvlerne for at finde vilde svampe og urter til hans anden store passion, gastronomi. Men lad være med at spørge for meget ind til det, han stopper aldrig, hvis du først får ham startet.

Karin Anna Harvest

Kommunikationskonsulent 61813106
Karin Anna Harvest
Kommunikationskonsulent
61813106 Karin Anna Harvest

Karin arbejder blandt andet med: Kommunikation, presse, web, innovative indkøb.

Siden 2014 har Karin været specialiseret i formidling af udbudsretlige emner og aspekter af offentlig-privat samarbejde fra sit arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Før det har hun arbejdet med kommunikation i en lang række forskellige styrelser og departementer i staten. I sit kommunikationsarbejde har Karin fokus på, hvordan budskaber og indhold kan udformes på en enkel og effektiv måde – altid med øje for modtagerens behov. Hun har gennem tiden kommunikeret gode råd om vidt forskellige ting som coronasmitte, test af produkter, mærkning af får og geder - og integration. Nogen stor amatørornitolog bliver Karin nok aldrig, men en levende – og til tider larmende – interesse for almindelige og sjældne fugle og deres sang kan man ikke tage fra hende. Karin er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet i 2000.

Jan Aagaard

Freelancejournalist 60155806
Jan Aagaard
Freelancejournalist
60155806 Jan Aagaard

Teis Nørgård

Studentermedhjælper 61813110
Teis Nørgård
Studentermedhjælper
61813110 Teis Nørgård

Teis arbejder blandt andet med: Fællesoffentlig skalering af innovative indkøb på bygge- og anlægsområdet, research og analyse

Teis har en bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning og læser på overbygningen Sustainable Cities. Tidligere med en fod dyppet i arkitektuddannelsen, kombineret med en passion for den grønne omstilling, er cirkulært byggeri og anlæg blevet Teis' kæphest. Han drømmer om at være med til at rykke på dagsordenen for hvordan bygninger og anlæg i fremtiden skal konstrueres af mindre ressourcekrævende materialer, flere biobaserede materialer og være bedre for krop og sind. I fritiden eksperimenterer han med kreative outlets, i form af design af t-shirts og plakater. Det kreative flyder også over i hans tilgang til research og analyse, hvor han slår til, hvis der kan laves grafiske opsætninger fremfor tal og sætninger.

-->