Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Center for Offentlig-Privat Innovation.

Konsulent med interesse for fondsfinansiering til Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI)


Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) understøtter innovationssamarbejdet mellem offentlige og private aktører.

Sammen med mange samarbejdspartnere er det vores opgave at bidrage til innovative løsninger på nogle af samfundets største udfordringer - klima og demografi. Som led i vores arbejde skal vi undersøge mulighederne for udvikling og etablering af en struktur til finansiering af arbejdet med innovative offentlige indkøb.

I 2022 forventer vi at etablere et fælles forarbejde eller en pilot for samarbejde med en privat eller offentlig fond inden for et af temaerne grøn omstilling, bæredygtigt byggeri eller teknologi, der fremmer velfærd.

Vi søger derfor en kollega, som har interesse i og kendskab til fonds- og finansieringsområdet.

Det vil være en fordel, hvis du:

  • Har erfaring fra arbejdet i en fond, en pensionskasse eller har beskæftiget dig med (fonds)finansiering med afsæt i den offentlige sektor
  • Har interesse i innovationssamarbejdet mellem den offentlige og private sektor.
  • Kan deltage i udvikling af løsninger på komplekse problemer på tværs og ud af den offentlige sektor
  • Kan arbejde selvstændigt, udviklingsorienteret, udadvendt og i samspil med samarbejdspartnere.
  • Kan bidrage med strategiske evner, analytisk sans og eksekveringskraft.
  • Kan deltage i afholdelsen af arbejdsgrupper, facilitering af workshops og drift af andre samarbejdsformer.
  • Har en relevant kandidatuddannelse i bagagen.

Det kan være, at du har nogle års erfaring. Det kan også være, at du er nyuddannet med relevant bagage fra studiet og studiearbejde.

Om os

Center for Offentlig-Privat Innovation skal bidrage til øget effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation og til samfundets vækst og velstand gen-nem flere innovative løsninger skabt i et tæt samspil mellem den offentlige og den private sektor.

Du får en engagerende arbejdsplads med krævende og berigende arbejdsopgaver (og kolleger) samt en stor og kvalificerende berøringsflade med mange i og omkring både den offentlige og den private sektor.

Vilkår

Stillingen ønskes besat til tiltrædelse snarest. Du ansættes på individuel kontrakt med løn svarende til dine erfaringer og kvalifikationer. Ansættelsesforholdet følger principperne i den til enhver tid gældende Overenskomst for Akademikere i staten.

Stillingen er i overensstemmelse med centerets nuværende bevilling tidsbegrænsede med udløb den 31. december 2024.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan findes på centerets hjemmeside (co-pi.dk), og svar på konkrete spørgsmål kan opsøges ved henvendelse til direktør Pia Gjellerup, telefon 61 81 31 01.

Ansøgning

Din ansøgning med CV sendes i pdf-format til denne mail: job@co-pi.dk. Du kan søge stillingen, så længe opslaget er tilgængeligt på hjemmesiden. 

Første samtale forventes afviklet senest den 24. og den 27. juni.

Ansøgere, der inviteres til anden samtale, kan forvente at skulle løse en opgave i forbindelse med samtalen. Kun ansøgere, der har været til samtale, vil få mundtlig feedback på processen.

CO-PI behandler ikke uopfordrede ansøgninger, idet dog kandidatstuderende med forslag til forløb som universitetspraktikanter med fokus inden for CO-PI's opgaver kan henvende sig på info@co-pi.dk med henblik på en afprøvning af gensidig interesse.