Hvad er CO-PI?

Center for Offentlig-Privat Innovation understøtter offentlig innovation – og offentlig-privat innovation.

Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) er et nationalt center skabt af regeringen, KL og Danske Regioner.

CO-PI's hovedformål er at:

  • bidrage til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation.
  • bidrage til samfundets velfærd, vækst og velstand gennem flere innovative løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde.

Tre indsatsområder

CO-PI blev skabt i de kommunaløkonomiske aftaler i juni 2021.

Centeret skal videreudvikle på erfaringerne fra det tidligere Center for Offentlig Innovation (COI).

Der er i det politiske grundlag for aftalen udpeget tre indsatsområder:

  • Teknologi til understøttelse af velfærd
  • Klima, grøn omstilling og miljøforbedrende tiltag
  • Bæredygtigt byggeri

CO-PI's konkrete bidrag

Konkret skal CO-PI bidrage til at styrke den offentlige sektors innovationskapacitet og evne til at udvikle og genbruge værdifulde innovative løsninger på tværs af den offentlige sektor.

Det skal blandt andet ske gennem udvikling af en mere udfordringsbaseret tilgang til indkøb, herunder særligt i forhold til løsninger, der anvender ny eller kendt teknologi, og en tværoffentlig skalering heraf, så den offentlige efterspørgsel i højere grad bliver en driver for innovation – også hos virksomhederne.

CO-PI skal samtidig bidrage til udvikling af finansieringsmodeller for modnings- og udviklingsopgaver.

Hvordan kan du bruge CO-PI?

CO-PI er kun noget via vores samarbejde. Derfor samarbejder vi gerne med dig, der er med til at løfte innovationshøjden i den offentlige sektor  selv eller i samspil med fx private virksomheder.

Du kan bruge os på mange forskellige måder og få større udbytte af dit innovationsarbejde. Se hvordan:

Få en kort introduktion til CO-PI

-->