CO-PI's bestyrelse

CO-PI's bestyrelse består af en bred vifte af offentlige og private organisationer.

CO-PI ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra:

  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • KL
  • Frederiksberg Kommune
  • Danske Regioner
  • Region Midtjylland
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
  • Dansk Industri (DI)
  • Dansk Erhverv

Se medlemmerne af CO-PI's bestyrelse:

Lone Ank

Formand

Erhvervsøkonomisk direktør, Erhvervsministeriet.

Lone Ank har været erhvervsøkonomisk direktør i Erhvervsministeriet siden 2021. Har tidligere været kontorchef i Finansministeriet samt i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Morten Mandøe

Næstformand

Cheføkonom, direktør, Kommunernes Landsforening (KL).

Morten Mandøe er cheføkonom og har været del af KL's direktion siden 2015. Tidligere kontorchef i KL's økonomiske sekretariat samt programchef og chefkonsulent i KL.

Christina Knudsen

Afdelingschef, Finansministeriet.

Christina er afdelingschef for sundhed, ældre, undervisning, uddannelse, modernisering og beredskab i Finansministeriet. Hun har 12 års anciennitet i Finansministeriet, herunder blandt andet som chefkonsulent og kontorchef for arbejdsmarkedspolitik og overførsler.

Nanna Skau Fischer

Chefjurist/centerchef, Danske Regioner.

Nanna Skau Fischer har været chefjurist/centerchef i Danske Regioner siden 2021 og før det juridisk chefrådgiver og sekretariatschef samme sted. Tidligere sekretariatschef i Tilsynet med Efterretningstjenesterne, chefkonsulent i Justitsministeriet og kontorchef i Integrationsministeriet.

Anders Kjærulff

Koncerndirektør, Region Midtjylland.

Anders Kjærulff har siden 1. januar 2020 været koncerndirektør i Region Midtjylland med ansvar for bl.a. psykiatri og social, og præhospitalsområdet og Regional Udvikling. Tidligere direktørstillinger i en række kommuner, heriblandt Silkeborg, Holstebro, Struer og Varde.

Stig Henneberg

Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune.

Stig har været Kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune siden 2020. Han har tidligere været partner i rådgivningsvirksomheden Struensee & Co. og afdelingschef i Finansministeriet.

Nanna Højlund

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Nanna har været Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation siden 2019. Hun har tidligere været næstformand i LO og forbundssekretær i FOA.

Jakob Scharff

Branchedirektør, Dansk Industri (DI).

Jakob Scharff har været branchedirektør i DI siden 2017 med ansvar for offentlig/privat og velfærdspolitik samt DI Service. Tidligere markedschef i Dansk Erhverv, chef for offentlig-privat i Kommunernes Landsforening og projektleder/projektchef for Udbudsportalen.dk.

Morten Jung

Markedschef, Dansk Erhverv.

Morte Jung har været markedschef for offentligt-privat samarbejde i Dansk Erhverv siden 2017. Forhenværende viceborgmester i Frederiksberg Kommune og medlem af kommunalbestyrelsen gennem 12 år. Tidligere seniormanager i Accenture og managementkonsulent i andre konsulenthuse.

-->