Kender du innovationstypen?

Hvem er de ledere og medarbejdere, der arbejder med innovation?

CO-PI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse og opdelt de innovationsaktive i otte arketypiske aktører.

Otte arketyper er på spil. Mange arbejder med offentlig innovation, men de kan være svære at identificere, da kun de færreste kalder sig noget med 'innovation' i titlen.

De innovationsaktive arketyper

De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. Hvordan de arbejder med innovation, hvor meget innovation fylder i arbejdsdagen, deres funktion i organisationerne og hvor erfarne, de er, er forskelligt.

CO-PI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse med interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer. Ud af analysen af den omfattende mængde data træder et mønster frem, som har fået os til at opdele de innovationsaktive i otte arketypiske aktører. En person kan sagtens rumme elementer af forskellige arketyper, og funktionen som innovationsaktiv følger ikke nødvendigvis de formelle titler. Snarere hænger det sammen med, hvor meget, hvordan og med hvilket ansvar, den enkelte er involveret i innovationsaktiviteter.

Vil du bruge arketypekortene? 

Bestil et eller flere sæt kort med de otte innovationsaktive arketyper. Send en mail til co-pi@co-pi.dk med antal kort og adresse. De er gratis, også forsendelsen, for alle offentlige arbejdspladser.

Acceleratoren

Acceleratoren

Acceleratoren er fx en innovationsinteresseret mellemleder eller programleder, som har et driftsansvar for et område. Hun eller han sætter gang i projekter og initiativer i sin egen afdeling, vil gerne inspirere og udvikle medarbejderne og gå forrest i at finde nye løsninger. Tror på tværfaglighed og samarbejde om innovation, men synes, det kan være svært at finde tiden og ressourcerne.

Ildsjælen

Ildsjælen

Ildsjælen er den passionerede frontmedarbejder, som arbejder i driften, er stærk på sit fagfelt og brænder for at gøre det bedre for de borgere, hun eller han dagligt har kontakt med. Kæmper for at føre sine ideer ud i livet og vil gerne samarbejde på tværs for at få det til at ske, men oplever ofte manglende tid og ledelsesopbakning til innovationsarbejdet, da driften også skal passes.

Konsulenten

Konsulenten

Konsulenten er som den eneste af arketyperne ansat til stort set udelukkende at arbejde med innovation som fx projektleder, udviklingskonsulent eller specialiseret innovationskonsulent. Han eller hun hjælper sine kolleger, driver selv projekter og elsker at få kollegerne til at tænke ud af boksen. Har et stort netværk og fungerer på alle niveauer i hierarkiet. Kan føle sig lidt alene med sin innovationsfaglighed.

Medspilleren

Medspilleren

Medspilleren arbejder ligesom ildsjælen ofte i driften med direkte borgerkontakt, hvor han eller hun hjælper med at skabe konkrete ændringer til det bedre for borgerne og virksomhederne. I forhold til innovationsarbejdet optræder han eller hun i en mere afventende rolle: Deltager mest, hvis chefen beder hende/ham om det og kalder ikke selv sit arbejde ’innovation’. Kan have svært ved at se meningen med at bruge tid på at arbejde sammen med organisationer, der er meget anderledes end deres egen.

Missionæren

Missionæren

Hvor de andre arketyper typisk ønsker en helt konkret viden og kontakt, der kan løse lige præcis den faglige udfordring, de står med her og nu, søger Missionæren overblik over den offentlige innovation i Danmark, som han eller hun kunne bruge i sit arbejde med at fremme innovation bredt. Missionæren taler meget om innovation og søger at inspirere andre med sine initiativer. Har ikke selv så megen praktisk erfaring med innovation, men har læst meget og er god til at holde sig opdateret og dele ud af sin viden.

Strategen

Strategen

Strategen er fx en direktør, som sætter den strategiske retning for organisationen, søger at opfylde de politiske mål og godkender og beslutter hvilke innovationsprojekter, der sættes i gang. Ser innovation som en nødvendig og spændende del af arbejdet med at udvikle organisationen.

Turisten

Turisten

Turisten er ikke selv involveret i innovationsarbejde, men synes, det er spændende. Kommer gerne til netværksmøder og arrangementer og holder sig opdateret på LinkedIn. Er nysgerrig på, hvad der foregår på innovationsområdet og vil gerne være med, hvor der sker noget nyt og spændende. Har lidt svært ved selv at omsætte det i sin egen organisation.

Politikeren

Politikeren

Politikeren er folkevalgt - byrådsmedlem, borgmester, minister, folketingsmedlem eller regionsrådspolitiker. Politikeren ønsker bedre velfærd for skattekronerne og ser innovation som et middel til at skabe højere kvalitet og effektivitet til gavn for borgerne. Den innovationsaktive politiker søger at nytænke måden, politik bliver til på og bakker op om sit system trods de fejlskud, der vil ske, når der udvikles nyt.

Om undersøgelsen

CO-PI har i samarbejde med innovationsbureauet INNOBA gennemført et stort antal interviews med medarbejdere og ledere overalt i den offentlige sektor, der på en eller anden måde arbejder med innovation. Suppleret med feltstudier på en række offentlige arbejdspladser har det givet os ny viden om de innovationsaktive offentligt ansatte. Vi besøgte mere end 50 aktører på tværs af sektorer, hierarki, geografi og fag for at opnå et så nuanceret billede af arbejdet med innovation i den offentlige sektor som muligt.

Download de otte innovationsaktive arketyper

-->