Innovationspriserne

I 2023 kan du igen indstille jeres innovation til CO-PI's to nationale innovationspriser.

NYT SAMMEN BEDRE-prisen og Publikumsprisen

8 ud af 10 offentlige arbejdspladser er innovative. De fleste innovationer bliver skabt i samarbejde med andre aktører, endnu flere har medarbejderne i en nøglerolle, og de nye løsninger skaber stor værdi.

Det skal synliggøres og fejres! Derfor uddeler CO-PI to nationale innovationspriser: NYT SAMMEN BEDRE-prisen og Publikumsprisen.

For hele den offentlige sektor

Priserne retter sig ikke mod en bestemt sektor eller et fagområde – men fremhæver det gode innovationsarbejde, der sker på tværs af hele den offentlige sektor.

Innovationspriserne uddeles hvert andet år, og CO-PI uddeler næste gang innovationspriser i 2023.

Indtil da kan du læse om priserne – og se juryen fra Innovationspriserne 2021 – her på siden.NYT SAMMEN BEDRE-prisen

NYT SAMMEN BEDRE-prisen

NYT SAMMEN BEDRE-prisen fejrer de offentlige innovationer, der rummer en løsning på et komplekst samfundsmæssigt problem, er udviklet sammen med andre aktører og har skabt ny værdi.

 • NYT: Innovationen skal være en ny løsning, som er et brud med en eksisterende løsning på arbejdspladsen. Innovationen er ikke nødvendigvis den første af sin slags og kan altså være baseret på inspiration eller genbrug af andres innovationer.
 • SAMMEN: Innovationen skal være lavet i samarbejde med andre aktører og løse et komplekst samfundsmæssigt problem. Der er med andre ord flere aktører, der ejer dele af problemet og derfor også dele af løsningen.
 • BEDRE: Innovationen skal have skabt dokumenteret værdi. Der behøver ikke at foreligge en evalueringsrapport i klassisk forstand, men der skal være en sandsynlig og gerne underbygget fortælling om den værdi, innovationen har skabt.

Har I udviklet netop den innovation?

Send os en mail med en fortælling om din innovation, der svarer på:

 • Hvad gør jer mest stolt/glad ved innovationen?
 • Hvem har I samarbejdet med, og hvordan er problemet I løser komplekst?
 • Hvilken værdi har innovationen skabt? Og hvordan kan vi se det/er der målt på det?

Vedhæft gerne eventuelt materiale og billeder om innovationen. Det kan være en evaluering, artikel eller materiale fra ansøgning/indstilling til en anden innovationspris sidste år.

Se bedømmelseskriterier her.

Deadline er overskredet


Publikumsprisen

Publikumsprisen

Publikumsprisen hylder de mange innovationer, der løser dagligdagens mere simple udfordringer på de offentlige arbejdspladser og gør, at en opgave nu løses hurtigere og i en højere kvalitet end før. Den innovative løsning er let for andre at lade sig inspirere af og genbruge, men er ikke skabt i samarbejde med aktører uden for arbejdspladsen.

 • Innovationen skal være en ny løsning, som er et brud med en eksisterende løsning på arbejdspladsen. Innovationen er ikke nødvendigvis den første af sin slags og kan være baseret på inspiration eller genbrug af andres innovationer.
 • Innovationen skal være implementeret – og ikke bare en god idé. Den skal være i brug – og være noget man gør på arbejdspladsen.
 • Innovationen skal have skabt dokumenteret værdi. Der behøver ikke at foreligge en evalueringsrapport i klassisk forstand, men der skal være en sandsynlig og gerne underbygget fortælling om innovationens værdi.

Har I udviklet netop den innovation?

Send os en mail med en fortælling om din innovation, der svarer på:

 • Hvad gør jer mest stolt/glad ved innovationen?
 • Hvorfor er det en innovation/en nyhed?
 • Hvilken værdi har innovationen skabt? Og hvordan kan vi se det/er der målt på det?

Vedhæft gerne eventuelt materiale og billeder om innovationen. Det kan være en evaluering, artikel eller materiale fra ansøgning/indstilling til en anden innovationspris sidste år.

Se bedømmelseskriterier her.

Deadline er overskredet

Hvad er meningen?

Formålet med priserne og Innovationsdagen er fejring og synliggørelse af alt det gode arbejde, der sker 'derude'. At få det allerbedste frem i lyset og formidle det, så andre kan lade sig inspirere og forhåbentlig kopiere/tilpasse til egen kontekst. Derfor er en del af præmien også synlighed og opmærksomhed – nationalt og internationalt.

Vinder og nominerede til NYT SAMMEN BEDRE-prisen findes af en stærk sammensat jury. Publikumsprisen bliver kåret af deltagerne på Innovationsdagen 2021.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her på siden? Så send os gerne en mail på: co-pi@co-pi.dk.

Hvem er juryen?

Bundsgaard

Jacob Bundsgaard
Jacob Bundsgaard indgår i juryen både som formand for KL – og dermed som frontfigur for kommunernes fælles fokus og ambitioner – og som borgmester i Aarhus Kommune, hvor innovation er sat konkret og vedvarende på dagsordenen bredt i kommunen, bl.a. udmøntet med Center for Innovation i Aarhus (CFIA) og senest test og forsøg med udvikling af innovationsmotoren, der sætter ny strategisk retning for kommunens innovationspulje:

"I kommunerne har innovation længe været en vigtig ingrediens i løsningen af kerneopgaverne. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat inviterer de gode innovative løsninger frem i lyset for at fejre og anerkende indsatsen og værdien af dem. Jeg er meget nysgerrig efter at se, hvilke eksempler på offentlig innovation, vi denne gang kan lade os imponere og inspirere af."

Stephanie Lose

Stephanie Lose
Stephanie Lose indgår i juryen både som formand for Danske Regioner – og dermed frontfigur for regionernes innovationsarbejde – og som regionsrådsformand for Region Syddanmark, hvor der sættes politisk vedtaget strategisk retning for innovationsarbejdet der skal skabe bedre ydelser og services til borgerne, bl.a. udmøntet via Syddansk Sundhedsinnovation:

"Der er ingen tvivl om, at de offentlige arbejdspladser er dygtige til at anvende innovation som middel til at imødekomme behov og løse konkrete problemer sammen med borgere, patienter, pårørende og virksomheder. Jeg glæder mig til, at vi igen kan fremhæve, fejre og sprede de mange gode offentlige innovationer til gavn for hele samfundet."

Pia Gjellerup

Pia Gjellerup
Pia Gjellerup indgår i juryen både som tidligere politiker og nu som direktør for Center for Offentlig-Privat Innovation – og dermed som frontfigur for et ambitiøst offentligt innovationsarbejde og en kontinuerlig insisteren på at udvikle den offentlige sektor til gavn for hele samfundet:

"Jeg ser frem til, at CO-PI-indbakken igen bliver stopfuld med fantastiske nye eksempler på grundigt, systematisk og ambitiøst offentlig innovationsarbejde. At dykke ned i de nye eksempler, fejre dem og være med til at sprede dem er essentielt for CO-PI's bidrag til at styrke kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation."

Christian Bason

Christian Bason
Christian Bason indgår i juryen både som tidligere chef for MindLab og nu som adm. direktør for Dansk Design Center og ph.d. i designledelse som innovationsværktøj. Han er dermed frontfigur i at sætte og fastholde offentlig innovation på dagsordenen i Danmark:

"Komplekse samfundsmæssige udfordringer er ikke forsvundet med covid19-krisen og vores velfærdssamfund står fortsat over for nogle store transformationsprocesser. Jeg glæder mig til at se, hvad det offentlige innovationsfelt denne gang kan fremvise af innovative løsninger, der kan udgøre nogle trædesten i de systemforandringer, som fremtiden kalder på."

Lizette Risgaard

Lizette Risgaard
Lizette Riisgaard indgår i juryen som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og dermed som frontfigur for en organisation med ambitioner med at skabe samfund, hvor organisationer, virksomheder, institutioner og den enkelte bidrager til at udvikle velfærden og demokratiet:

"Når medarbejderne i den offentlige sektor tager ansvar for udviklingen af nye løsninger, så kommer det borgerne til gode i form af mere tryghed, højere effektivitet og en bedre kvalitet i velfærden. Jeg ser frem til at se, hvilke innovationer feltet byder på denne gang – og ikke mindst at fejre og anerkende de store indsatser der ligger bag innovationerne."

Lars Qvistgaard

Lars Qvistgaard
Lars Qvistgaard indgår i juryen som formand for Akademikerne og dermed som frontfigur for en faglig hovedorganisation, der gennem sit arbejde for kompetente og dygtige ansatte i den offentlige sektor spiller en central og aktiv rolle i udviklingen af Danmark som et innovativt samfund:

"Det sidste år har i den grad og ikke overraskende vist, at medarbejderne i den offentlige sektor på kryds og tværs af faggrupper har en høj omstillingsevne og parathed til at skabe innovative løsninger. Jeg ser frem til at fejre de offentlige innovationer, der i år bliver stillet frem i spotlyset."

topsløjfe
-->