Web-værktøj giver overblik over brug af idrætshaller

Målgruppe: Kommunale ledere, halinspektører, energimedarbejdere mv.

Mange kommuner mangler overblik over, hvordan idrætshaller og andre fritidsfaciliteter rent faktisk bliver udnyttet. Et nyt værktøj kombinerer bookingdata med anonymiseret sensordata, der viser den faktiske benyttelse, samt energidata fra bygningerne. Det giver et præcist overblik over, hvordan idrætsfaciliteterne udnyttes, og kan bruges til at optimere udnyttelse og drift.

Kommunernes idrætshaller og andre fritidsfaciliteter står ofte uudnyttede hen, eller udnyttes ikke fuldt ud, selv om de ifølge bookingsystemer skulle være optaget af foreningsaktiviteter. Samtidig er der på nogle tidspunkter stor rift om faciliteterne. Kommunerne mangler data, der viser, hvordan idrætsfaciliteterne rent faktisk udnyttes i forhold til, hvordan de er booket. Det gør det sværere for kommunerne at agere i forhold til manglende udnyttelse og driftsoptimering.

Otte kommuner - Albertslund, Egedal, Fredensborg, Gentofte, Kalundborg, Odsherred, Roskilde og Rudersdal - har sammen med Gate21 og leverandøren Webitall udviklet et webbaseret værktøj, er har fået navnet Optimeter. Den nye løsning kombinerer allerede eksisterende data fra bookingsystemer med sensordata (kamera) fra idrætshallerne, som i en anonymiseret form viser antallet af personer, der er til stede på faciliteterne i løbet af dagen. Derudover kan systemet integrere energidata fra bygningerne. Optimeter kan bruges til at visualisere og målrette data til forskellige brugerprofiler - fx kommunale ledere og halinspektører. Brugerne får et overblik over, hvornår og i hvilket omfang fritidsfaciliteter bruges, og dermed viden, som de kan bruge til at optimere udnyttelse, drift og eventuelt energiforbrug. Overblikket kan blandt andet bruges i dialogen med de foreninger, som benytter faciliteterne. En række kommuner - udover de otte, som deltog i projektet - har i dag implementeret Optimeter. I Kalundborg Kommune førte implementeringen til, at den faktiske udnyttelse af idrætshaller og gymnastiksale (før corona) steg fra en udnyttelsesprocent under 70 til over 90 procent. Det skete udelukkende ved ”nudging”, da foreningerne selv begyndte at udnytte deres tider bedre, efter at de havde fået indblik i udnyttelsesgraden via den nye løsning. For kommunen er løsningen et godt værktøj til dialog og samarbejde med foreninger, og derudover ser Kalundborg Kommune et potentiale i at bruge løsningen i forbindelse med langsigtet planlægning af nye idrætsfaciliteter og eventuelt til sammenligning af energiforbruget i forskellige faciliteter.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Lise Søderberg, seniorprojektleder, Gate 21, 21 25 14 26, lise.soederberg@gate21.dk

Anders Hørberg, teamleder Idræt og Fritid, Kalundborg Kommune, 59 53 45 35, anhb@kalundborg.dk

Jakob Lose, direktør, Webitall, 70 26 62 63, jakob@webitall.dk