Videoløsning giver en mere ensartet håndtering af borgeren

Min video i Aarhus

Målgruppe: Medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet

En brugervenlig videoplatform med fokus på sikker datadeling har gjort det nemt for medarbejdere i Aarhus Kommune at optage og dele vejledninger og instrukser internt i og mellem afdelingerne. Optagelserne sker i samarbejde med borgeren, der nu oplever en mere ensartet håndtering fra de forskellige medarbejdere, de møder i deres hverdag. Løsningen har samtidig halveret medarbejdernes tidsforbrug på instruktionspligt.

Praksissen for instruktionspligt hos de enkelte borgere var en tidskrævende opgave, der kunne tage en hel arbejdsdag. Medarbejderne skulle bruge tid på at dokumentere hos borgeren, gå hjem og lave instruktioner, der skulle printes og lægges i en fysisk mappe ude hos den enkelte borger. Det var dertil besværligt at vedligeholde instruktioner og finde rundt i dem for medarbejderne. Praksissen medførte også en udfordring for korrekt håndtering af borgernes data.

Aarhus Kommune gik gennem et tværfagligt samarbejde mellem 12 afdelinger i gang med at udvikle den digitale videoløsning Min Video til medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. Med løsningen kan medarbejderen sammen med borgeren nemt filme de nødvendige instruktioner og dele dem på platformen for de tilknyttede medarbejdere og pårørende. Platformen er sikker i forhold til GDPR-reglerne. Brugerinddragelse af medarbejderne fra start til slut i projektet har resulteret i en løsning, der er nem og intuitiv for medarbejdere og pårørende at navigere i. Videoplatformen er simpelt opbygget og giver mulighed for direkte optagelse i app’en, hvor de forskellige afdelinger har kanaler for de enkelte borgere. Min Video har givet en større borgertilfredshed, da borgerne får mere kontrol over, hvad der bliver formidlet, og oplever en mere ensartet håndtering fra de forskellige medarbejdere. Løsningen har dertil medført en halvering af medarbejdernes tidsforbrug for instruktionspligt, så tiden i stedet kan bruges hos borgerne. Arbejdsmiljøet er blevet forbedret, da arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige praksisser bliver tydelige og genovervejet i processen med at lave vejledninger i videoform.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Jens Bolwig, it-konsulent, Aarhus Kommune

29 20 84 25, jbol@aarhus.dk