Valgforskning sendte unges stemmeprocent i vejret

Da Silkeborg Kommune gennemførte demokratiprojektet ‘beSTEM i Silkeborg’, steg de unges deltagelse ved kommunalvalget med 25 pct. Det skete med afsæt i valgforskningen og i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet.

Unge under 30 år har generelt en lav valgdeltagelse ved kommunal- og regionsrådsvalg.

Da Silkeborg Kommune opgjorde valgresultatet, viste tallene en valgdeltagelse blandt de under 30-årige, som var øget fra 48,7 til 60,7 pct., en stigning på 25 pct. På landsplan steg de unges valgdeltagelse fra 47,1 til 56,8 pct., det vil sige til et niveau, der lå næsten fire pct.point lavere end i Silkeborg. Kampagnens konkrete tiltag blev skabt af en ung projektleder i samarbejde med unge under en hektisk tremåneders periode. Den bød bl.a. på videooptagelser af unges ønsker til fremtiden, en Facebook-kampagne, politikermøder på ungdomsuddannelserne samt breve og postkort med opfordring til at (be-)stemme. Efter at have hørt et oplæg fra valgforskere på et møde i KL kontaktede Silkeborg Kommunes kommunikationschef Hans Mogensen daværende adjunkt Yosef Bhatti, som i dag er seniorforsker ved KORA, for at deltage i hans forskningsprojekt. Bhatti havde fortalt, at brevkampagner havde haft effekt i USA. Nu indgik de to parter et samarbejde for at måle, om det samme gjaldt i Danmark. Forskningsprojektet viste, at Silkeborgs breve og postkort sendt til de unges postkasser havde en direkte effekt på valgdeltagelsen på 2,8 pct.point. Beregnet ud fra stykprisen pr. brev, giver det en pris pr. ekstra stemme på 356 kr. Dermed har kampagnen også været ganske ressourceeffektiv set i forhold til hvor svært og dyrt, det kan være at flytte unges adfærd med fx traditionelle annoncekampagner.

Du kan læse mere om projekt "beSTEM i Silkeborg" her

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Hans Mogensen, kommunikationschef, Silkeborg Kommune,
61 15 47 17, hans.mogensen@silkeborg.dk,

Yosef Bhatti, seniorforsker, cand.scient.pol., ph.d.,
KORA, 22 58 45 04, yobh@kora.dk