Udviklingsprogram skaffer nye virksomheder til Vestjylland

Hvert år kommer ca. ti nystartede virksomheder – såkaldte startups – fra hele verden til Esbjerg for at deltage i udviklingsprogrammet Next Step Challenge, som energiselskabet SE og rådgivningsvirksomheden Accelerace igangsatte i 2013 med hjælp fra Region Syddanmark. Efter programmets afslutning vælger en del af virksomhederne at blive i Esbjerg og bidrager dermed til væksten – det gælder fx fem startups fra første runde i 2013, som tilsammen skabte 13 lokale job inden for et år. De gode erfaringer har fået konceptet til at sprede sig. I 2016 fik Next Step Challenge en afdeling i Holstebro-Struer, og samtidig samarbejder alle landets regioner nu om et lignende projekt på landsplan.

Esbjerg Kommune og Region Syddanmark ville tiltrække flere virksomheder til området for at skabe vækst og flere job, men havde ikke det rette instrument til global rekruttering.

Siden 2013 har Next Step Challenge fået over 800 ansøgninger fra virksomheder, hvoraf de fleste arbejder med digitale løsninger og ser fordele i den gode digitale infrastruktur, som Esbjerg Kommune og Energiselskabet SE kan tilbyde. Udviklingsprogrammet i Esbjerg varer fem måneder, hvor deltagerne coaches af Accelerace og afprøver deres løsninger i fuld skala. Samtidig hjælper Region Syddanmark og Esbjerg Erhvervsudvikling, begge partnere i programmet, med at integrere de nyankomne virksomheder i det lokale erhvervsliv. Afdelingen i Holstebro-Struer kom i stand på initiativ fra Accelerace. De så et potentiale i at starte et udviklingsprogram med fokus på lyd – et af områdets kompetencefelter – og fik Bang & Olufsen med ombord til at give deltagerne faglig sparring. Med i projektet er også udviklingsparken Nupark, Færchfonden samt Holstebro og Struer kommuner. Som udgangspunkt kører Esbjerg og Holstebro-Struer hvert sit forløb, men deltagerne møder undervejs hinanden gennem fælles workshops. Derudover konkurrerer de om den samme pris for årets mest lovende startup, som har en værdi på 1,8 mio. kr. I 2016 tilfaldt æren Instamic (USA) – sidste år var det Tablegrabber (USA). I 2014 vandt serbiske Teleskin, der stadig er i Esbjerg. Med inspiration fra Next Step Challenge har Region Syddanmark sammen med de øvrige regioner startet det landsdækkende projekt Scale-up Denmark, hvor 335 udvalgte virksomheder skal gennemgå et tilsvarende udviklingsprogram. En række konsortier af private og offentlige aktører – fx regionale væksthuse og innovationsmiljøer – skal udføre projektet med et budget på 165 mio. fra regionernes erhvervsudviklingsmidler, EU’s regionalfondsmidler og større virksomheder.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Søren Røn, programchef for Next Step Challenge, SE,
51 24 21 20, soro@se.dk

Søren Lottrup, partner, Accelerace, 
31 17 79 76, sl@accelerace.dk

Susanne Gren Svendsen, chefkonsulent, Regional Udvikling, Region Syddanmark, 
29 20 20 09, sgs@rsyd.dk

Steen Brokær, chef for Udvikling og Strategi, Holstebro Kommune,
51 66 04 99, steen.brokaer@holstebro.dk

Peter Petersen, adm. direktør, Nupark, 
96 12 71 10, pp@nupark.dk

Christian Iversen, direktør for HR, Bang & Olufsen, 
civ@bang-olufsen.dk

Karsten Rieder, erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling,
36 97 35 11, kar@eeu.dk

Claus Falk Petersen, specialkonsulent, Struer Kommune (Lydens By),
51 14 26 31, cfp@struer.dk