Teletolke forbedrer kvaliteten og sparer ressourcer

4 mio. kr. sparede Region Syddanmark i 2015 ved at bruge videotolke i stedet for at hyre tolke til at møde fysisk frem ved konsultationer på hospitaler og i psykiatrien. Dertil kommer et sparet tidsforbrug for patienter og medarbejdere pga. hurtigere afvikling af samtaler, som anslås at svare til 5 mio. lønkroner. Patienterne får en bedre service i form af en generelt højere kvalitet i videotolkningerne, som typisk har et højere fagligt indhold, fordi tolkene “fylder” mindre. Samtidig minimeres brugen af familiemedlemmer som tolke.

Når der var brug for en tolk til at formidle en samtale mellem sundhedspersonale og patient, hyrede man en tolk, som mødte fysisk op til konsultationen. I visse tilfælde tolkede familiemedlemmer for patienterne.

60 pct. af regionens 30.000 årlige betalte tolkninger foregår via videolink, hvor tolken sidder på en central et andet sted i landet. Det er markant billigere, fordi tolkene ikke skal betales for transporttid, men kun for den tid, de rent faktisk tolker. Dertil kommer, at en videotolk “forstyrrer” mindre end en fysisk tolk. Det gør, at samtalerne afvikles hurtigere, og at man kan bruge mere tid på sagens kerne. Ligeledes er det erfaringen, at samtalerne mellem læge og patient generelt bliver bedre, når tolken kun er med på video. Endelig minimerer man det fænomen, at patienter tager et familiemedlem med for at tolke for sig – hvilket erfaringsmæssigt har ført til problemer med fx vigtige beskeder, der går tabt, eller børn, som skal overbringe deres forældre ubehagelige nyheder.

Tre råd inden genbrug af løsning:

  • Overvej, hvilken form for løsning, I har brug for – skal tolkningen fx foregå via en stationær computer, en bærbar enhed eller videoudstyr?
  • Et hurtigt og stabilt internet er nødvendigt.
  • Sørg for at have en plan B parat, hvis systemet ikke virker.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Eva Lund, innovationskonsulent, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi,
60 88 18 11, eva.lund@rsyd.dk