Talentudviklingsforløb hjælper unge med udfordringer

Et talentudviklingsforløb for unge med sociale, faglige eller personlige udfordringer i udskolingen i Kolding Kommune har forbedret de unges trivsel markant og fået flere i fritidsjob og i praktikker på relevante virksomheder. Politikerne har spillet en nøglerolle i processen og bl.a. sikret, at de unge og deres forældre blev inddraget i udviklingen.

For at løse de komplekse og tværgående problemstillinger blev der sammensat en styregruppe med chefer fra social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Ledere og medarbejdere fra områderne gennemførte en innovationsproces, hvor de fandt en løsning: (a) et nyt screeningsværktøj skulle identificere unge i risiko allerede i folkeskolen, og (b) et tværfagligt Ungeteam skulle lave tværgående handleplaner med de unge.

Men da politikerne fik forelagt løsningen, spurgte de: ’Er de unge blevet spurgt?’. Det var de ikke. Derfor blev der igangsat en kort designproces, hvor 12 unge og nogle forældre blev interviewet. Indsigterne herfra blev suppleret af viden fra andre studier og publikationer om de unge. Processen afslørede, at de unge og forældrene havde helt andre ønsker og behov, end medarbejdere og ledere havde peget på som løsninger. Bl.a. ønskede de ikke at sidde foran mange fagpersoner i et Ungeteam, og de ønskede mere en stabil og tillidsfuld relation til én kontaktperson. Med udgangspunkt i de mange indsigter blev der udviklet et koncept for talentudvikling for unge med udfordringer. Kernen var en personlig talentudvikler, der fungerer som coach, støtteperson og kontaktperson for den unge. I foråret 2018 besluttede tre politiske udvalg, at konceptet skulle implementeres. Der blev ansat seks talentudviklere, hvis primære arbejdssted er på folkeskolerne. Fra september 2018 til marts 2020 har der været omkring 160 unge (primært fra kommunens 9. og 10. klasser) i et talentudviklingsforløb. De første målinger viser, at de unges trivsel forbedres markant, og de unge er meget tilfredse med støtten fra talentudvikleren. Derudover er flere unge er kommet i fritidsjob og i praktikker på relevante virksomheder.

Søren Bork Hansen, ungechef, Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
79 79 48 86, sorha@kolding.dk

Find flere gode eksempler i publikationen 'ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation' eller i COI's casesamling her: www.coi.dk/cases